Data wydarzenia: -

Wojna i Książka - I Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Od 13 do15 listopada 2019 roku będzie miała miejsce I międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja z cyklu „Wojna i Książka”. Księgozbiory, biblioteki, wydawnictwa i twórcy podczas konfliktów zbrojnych i politycznych. Stan badań i perspektywy badawcze,

Nadchodząca 80. rocznica wybuchu II wojny światowej będzie odpowiednią okazją do zorganizowania pierwszej konferencji z planowanego cyklu, której tematyka będzie się koncentrować wokół problematyki bibliotek, księgozbiorów, kultury, wydawnictw i twórców w czasach konfliktów zbrojnych i politycznych.

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane rozmaite kategorie strat kulturalnych w obszarach związanych z książką podczas konfliktów zbrojnych i politycznych. Organizatorom zależy na podjęciu tematyki nie tylko z okresu II wojny światowej, lecz także konfliktów wcześniejszych (np. potopu szwedzkiego) i czasów bardziej współczesnych (zimna wojna, wojna w Iraku). Podczas konferencji zostanie również zaprezentowana problematyka ochrony zbiorów oraz sytuacji prawnej bibliotek i dóbr kultury w czasie wojny, a także przebieg i rozmaite aspekty likwidacji strat kulturalnych.

Termin zgłaszania referatów – 15 marca 2019 r.

Język konferencji: polski i angielski

Organizatorzy: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Biblioteka Raczyńskich, PAN Biblioteka Kórnicka, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Muzeum Historii Polski, Muzeum Powstania Warszawskiego.

Partner: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Więcej informacji na stronie internetowej.