AMUR

AMUR (Adam Mickiewicz University Repository) jest repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Celem repozytorium jest upowszechnianie dorobku naukowego pracowników oraz promowanie badań naukowych prowadzonych na UAM.Przejdź do repozytorium

Wydawnictwo Naukowe UAM

Jedno z największych wydawnictw naukowych w Polsce, które promuje dokonania naukowe poprzez wydawanie monografii skryptów, podręczników, słowników i czasopism.

Wydawnictwo Naukowe UAM jest jednym z największych i najważniejszych wydawnictw uczelnianych w Polsce. Jego początki sięgają 1920 roku.

Misją Wydawnictwa jest wspieranie społeczności akademickiej w promowaniu polskich dokonań naukowych w kraju i za granicą oraz tworzeniu dobrego wizerunku. Co roku wydawanych jest średnio 200 tytułów,

Wydawnictwo w czasie swojej działalności zdobyło ponad 100 nagród, wyróżnień, nominacji w prestiżowych konkursach skierowanych do wydawców.

Przejdź na stronę Wydawnictwa Naukowego UAM.

Kup publikacje Wydawnictwa Naukowego UAM.

mgr

Marzenna Ledzion-Markowska

Dyrektor Wydawnictwa Naukowego UAM