Data publikacji w serwisie:

12 naukowców z UAM w Radzie Doskonałości Naukowej

1 czerwca rozpocznie swoją pierwszą kadencję Rada Doskonałości Naukowej. To nowy organ administracji publicznej działający na rzecz rozwoju kadry naukowej. Będzie dbał o najwyższe standardy jakości działalności naukowej wymagane do uzyskania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i tytułu profesora. Listę osób wybranych do RDN opublikowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W Radzie UAM reprezentować będą następujący naukowcy:

- w dziedzinie nauk humanistycznych:

 • w dyscyplinie archeologia prof. Janusz Czebreszuk (Wydział Historyczny),
 • w dyscyplinie historia prof. Tomasz Jasiński (Wydział Historyczny),
 • w dyscyplinie językoznawstwo prof. Teresa Tomaszkiewicz (Wydział Neofilologii),
 • w dyscyplinie literaturoznawstwo prof. Anna Legeżyńska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej),
 • w dyscyplinie nauki o kulturze i religii prof. Michał Buchowski (Wydział Historyczny),
 • w dyscyplinie nauki o sztuce prof. Tadeusz Józef Żuchowski (Wydział Historyczny) i prof. Ryszard Wieczorek (Wydział Historyczny),

- w dziedzinie nauk społecznych:

 • w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna prof. Tomasz Kaczmarek (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych),
 • w dyscyplinie nauki o polityce i administracji prof. Tadeusz Wallas (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa),

- w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych:

 • w dyscyplinie nauki biologiczne prof. Zofia Szweykowska-Kulińska (Wydział Biologii),
 • w dyscyplinie nauki chemiczne prof. Marcin Maciej Hoffmann (Wydział Chemii)
 • w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku prof. Zbigniew Zwoliński (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych).

Rozpoczęcie działalności rady jest kolejnym etapem wdrażania „Konstytucji dla nauki”, obejmującej także reformę systemu awansu naukowego. Docelowo RDN zastąpi Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów w zakresie nadzoru nad indywidualnymi postępowaniami awansowymi. RDN została wybrana w drodze głosowania. Do rady weszło po 3 przedstawicieli każdej dyscypliny.

Warto podkreślić, że na naukowców z UAM oddano największą lub niemal największą liczbę głosów w ramach dyscyplin. Prof. Janusz Czebreszuk, prof. Tomasz Jasiński i prof. Zofia Szweykowska-Kulińska uplasowali się na pierwszych miejscach. Na drugich miejscach w swoich dyscyplinach znaleźli się: prof. Teresa Tomaszkiewicz, prof. Anna Legeżyńska, prof. Michał Buchowski, prof. Tadeusz Józef Żychowski, prof. Tomasz Kaczmarek, prof. Tadeusz Wallas oraz prof. Zbigniew Zwoliński.

Pełna lista przyjętych do RDN znajduje się na stronie: http://www.gov.pl/web/nauka/wyniki-wyborow-do-rady-doskonalosci-naukowej

Fot. MNiSW

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048