Data publikacji w serwisie:

15 BESTStudentów

W Gułtowach ruszył BESTStudentCAMP, szkoła letnia UAM przeznaczona dla studentów pierwszego i drugiego roku, którzy uzyskali na maturze najlepsze wyniki. W tym roku piętnaścioro uczestników przez tydzień realizować będzie w uniwersyteckim ośrodku w Gułtowach bogaty program warsztatów, zajęć integracyjnych i wydarzeń kulturalnych. Poznają zasady zagranicznej mobilności studentów, aplikowania o granty i stypendia oraz elementy prawa autorskiego przydatnego w pracy badacza/naukowca.

Organizowany po raz trzeci BESTStudentCAMP jest jednym z elementów programu BESTStudent realizowanego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od roku akademickiego 2017/18. To program adresowany do młodych ludzi, studentów I i II roku studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich, którzy przyszli na UAM jako laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz jako najlepsi maturzyści (osiągnęli bardzo wysoki wynik na poziomie rozszerzonym egzaminu maturalnego) i nadal mają bardzo dobre wyniki w nauce. Głównym zadaniem programu jest stworzenie najlepszym studentom początkowych lat studiów optymalnych warunków indywidualnego rozwoju, wykraczającego poza „standardowe“ kształcenie na wybranym kierunku studiów. – Chcemy przy pomocy programu BESTStudent ułatwić najbardziej ambitnym studentom naukowy start już na początkowym etapie studiów oraz wyjść naprzeciw ich indywidualnym, często bardzo specyficznym potrzebom – wyjaśnia Prorektor ds. kształcenia, prof. Beata Mikołajczyk.

Wyjazd uczestników BESTStudentCAMP odbył się 18 września.

Fot. Przemysław Stanula

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048