Data publikacji w serwisie:

2 października w Auli UAM po raz kolejny zabrzmi Gaudeamus

O godz. 10:00 społeczność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu rozpocznie nowy rok akademicki. Podczas wydarzenia matematykowi, prof. Michałowi Karońskiemu wręczony zostanie Medal Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis. Wykład inauguracyjny wygłosi prof. Krzysztof Jassem, który będzie mówić o sztucznej inteligencji.

Szczegółowy program Inauguracji:

  • Hymn państwowy
  • Przemówienie Rektor prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej
  • Immatrykulacja studentów I roku
  • Wręczenie Medalu Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis prof. dr. hab. Michałowi Karońskiemu
  • Przemówienie Przewodniczącej Samorządu Studentów UAM
  • Wykład inauguracyjny prof. dr. hab. Krzysztofa Jassema pt. O dobrej sztucznej inteligencji
  • Wręczenie nagród Praeceptor Laureatus, Praeceptor Optimus
  • Wręczenie Medali UAM dla wyróżniających się absolwentów
  • Wręczenie nagród najwybitniejszym studentom
  • Gaudeamus

Już w najbliższy piątek zapraszamy także na Dzień Studenta I roku, który zaplanowano na godz. 9:00, w Auli UAM. Podczas spotkania nowych studentów Uniwersytetu, dr Michał Krotoszyński wygłosi wykład pt. Czy wolno jeść ludzi? O stanie wyższej konieczności.

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048