Data publikacji w serwisie:

30-lecie Collegium Polonicum w Słubicach

W roku 2021 uczelnia świętuje jubileusz 30-lecia. Niemal 30 lat temu,  w 1991 roku został reaktywowany Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i w tym samym roku narodziła się idea utworzenia w tym symbolicznym miejscu, na granicy, polsko-niemieckiej placówki naukowej. I tak oto Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą wspólnie powołali Collegium Polonicum w Słubicach. Na przestrzeni trzech dekad Collegium Polonicum ukończyło ponad 3500 absolwentów.

Pięć lat temu Collegium Polonicum świętowało jubileusz 25-lecia istnienia. Z tej okazji odbył się I Zjazd Absolwentów uczelni, przygotowano jubileuszową wystawę oraz wydano publikację przedstawiająca bogatą działalność placówki w formie wspomnień osób zaangażowanych bezpośrednio w jej powstanie i historię. Ze względu na pandemię jubileusz 30-lecia będzie miał inny charakter, niż zamierzano. Część uroczystości odbędzie się online lub będzie miała charakter hybrydowy, a II Zjazd Absolwentów odbędzie się prawdopodobnie dopiero w 2022 roku, aby można było spotkać się na miejscu. Uroczystości jubileuszowe zaplanowane są na cały rok 2021, a punktem kulminacyjnym będzie otwarcie dużej auli po kapitalnym remoncie z powodu pożaru. Uroczystościom akademickim towarzyszyć będzie bogaty program dodatkowy, m.in. dyskusja panelowa dotycząca transgranicznej nauki zaplanowana na czerwiec. Jesienią odbędą się: wernisaż wystawy malarskiej „Portrety Collegium Polonicum”, przedstawiającej osoby związane z życiem placówki oraz prezentacja albumu fotograficznego.

Z okazji 30-lecia powstało jubileuszowe logo oraz pierwszy polsko-niemiecki kalendarz, uwzględniający dni świąteczne z obu stron Odry, co wielu instytucjom ułatwia pracę i planowanie spotkań.

W dalszym ciągu odbywają się również zajęcia i nauka online – przez pandemię nie widać w Collegium Polonicum studentów, ale ich grono powiększa się i jest coraz bardziej międzynarodowe. To wszystko również dzięki ENS – European New School of Digital Studies.

Collegium Polonicum intensywnie się rozwija, planowane jest uruchomienie nowego kierunku studiów gospodarka przestrzenna z dwoma specjalnościami: rewitalizacja miast i obszarów wiejskich, planowanie strategiczne i przestrzenne w logistyce
i transporcie. W dalszym ciągu pogłębiana jest współpraca z Uniwersytetem Europejskim Viadrine we Frankfurcie nad Odrą, w ramach której planowane są kolejne projekty dydaktyczno-naukowe.

Szczegółowe informacje dotyczące jubileuszu i związanych z nim wydarzeń będą pojawiały się na stronie internetowej: www.cp.edu.pl

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497