Data publikacji w serwisie:

31. sierpnia to ostatni dzień urzędowania 31. Rektora UAM

31 sierpnia, Rektor prof. Andrzej Lesicki przekazał symbolicznie władzę nad Uniwersytetem swojej następczyni, a zarazem 1 kobiecie pełniącej funkcję Rektora na UAM, prof. Bogumile Kaniewskiej.

Podczas tradycyjnego pożegnania, które odbyło się w Collegium Minus UAM, Jego Magnificencja, prof. Andrzej Lesicki, podziękował za ostatnie cztery lata wspólnej pracy na rzecz Uniwersytetu. W Gabinecie Rektora UAM został także zawieszony nowy portret – przedstawia on 31. Rektora UAM, prof. Andrzeja Lesickiego. Autorem portretu jest dr n. med. Mieczysław Chruściel, znany szczeciński lekarz, pasjonat malarstwa. Jest autorem kilkuset obrazów olejnych, w tym portretów.

Prof. Andrzej Lesicki jest biologiem (malakologiem), który swoją karierę naukową związał z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w którym pracuje od 47 lat, od 24 pełniąc funkcje kierownicze. Stopień doktorski uzyskał w 1981 r., a habilitował się w 1994 r. na podstawie rozprawy: „Fosfofruktokinaza i kinaza pirogronianowa w tkankach skorupiaków i owadów”. Zagraniczne staże naukowe odbył na Uniwersytecie Oxfordzkim, Uniwersytecie w Luton oraz Hochschule Vechta. W latach 1996-2002 pełnił funkcję Prodziekana, a w latach 2002-2008 Dziekana Wydziału Biologii. Od 2008 do 2016 roku był Prorektorem UAM, a w 2016 r. został wybrany na urząd Rektora UAM. W czasie jego kadencji Uniwersytet uchwalił nowy statut związany z wejściem w życie Ustawy 2.0. UAM zwyciężył także w konkursie Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza, a także wszedł w skład konsorcjum EPICUR, będącego jednym z Uniwersytetów Europejskich. Prof. Lesicki przeprowadził Uniwersytet Poznański przez jubileuszowy rok 100-lecia istnienia uczelni. Podpisał także porozumienie na rzecz federacji poznańskich uczelni. Jako Rektor UAM, podpisał Magna Charta Universitatum. Pełnił także funkcję przewodniczącego Kolegium Rektorów Miasta Poznania. Międzynarodowa Unia Astronomiczna nadała planetoidzie o numerze 82937 nazwę „Lesicki”.

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497