Data publikacji w serwisie:

6. edycja akcji Liczymy ankiety!

W środę 23 listopada na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyło się uroczyste zakończenie szóstej edycji akcji „Liczymy ankiety!”, w której wydziały oraz filie UAM rywalizują o największy procentowy udział  studentów w ogólnouniwersyteckim badaniu jakości kształcenia.

Tym razem najlepsi to: Nadnotecki Instytutu UAM w Pile, Wydział Chemii, Wydział Matematyki i Informatyki oraz Wydział Studiów Edukacyjnych. Otrzymali nagrody w wysokości 3 tys. zł. Będzie można je przeznaczyć na dowolny cel, o którym zdecydują studenci zwycięskich jednostek.

Symboliczne czeki wręczyła nagrodzonym prorektor ds. studenckich i kształcenia prof. Joanna Wójcik. W spotkaniu wzięli udział także przedstawicielami władz oraz Rad Samorządu Studentów z nagrodzonych jednostek.

fot. Przemysław Stanula

Kontakt

Przemysław Stanula

4497