Data publikacji w serwisie:

70. urodziny prof. Tomasza Schramma

21 listopada 2019 r.,  jubileusz swoich 70 urodzin obchodził prof. Tomasz Schramm, wybitny historyk z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na spotkanie, które odbyło się w Sali Lubrańskiego Collegium Minus UAM, zaprosiły władze Uniwersytetu i Wydziału Historii oraz grono uczniów profesora.

Jubilat jest profesorem zwyczajnym na Wydziale Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładał na wielu zagranicznych uczelniach, w tym na uniwersytetach paryskich: Paris VII Denis Diderot (1995/96, 2003), Paris I Panthéon-Sorbonne (1999, 2003/04), na ówczesnym Uniwersytecie Marca Blocha w Strasburgu (2008) oraz na szwajcarskim Uniwersytecie w Neuchâtel. Otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz profesora honorowego Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest wiceprzewodniczącym Association Internationale d’Histoire Contemporaine de l’Europe i członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego. Przewodniczy Komitetowi Nauk Historycznych PAN (od 2016 roku). Pełni funkcję konsula honorowy Francji. Profesor Schramm to podróżnik i polarnik, a także członek prestiżowego The Explorers Club. Wielokrotnie nagradzany i odznaczany, m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2019) oraz francuskim L’Ordre national du Mèrite (2016). Wyróżniony także przez Rektora Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu medalem Homini Vere Academico (2018).

Główne obszary zainteresowań badawczych profesora to historia polityczna XIX i XX wieku, a w szczególności stosunki polsko-francuskie, dzieje I wojny światowej oraz dzieje Uniwersytetu w Poznaniu. Szerzej pole jego zainteresowań koncentruje się na dziejach Europy. Jest autorem ponad dwustu publikacji poświęconych tej tematyce publikowanych w Polsce, jak i zagranicą. Stworzył syntezę poświęconą dziejom Europy w XX wieku: Historia powszechna – XX wiek (Poznań 1999, 2003) oraz kilka książek, m.in. Francuskie misje wojskowe w państwach Europy środkowej 1919-1938 (Poznań 1987), Wygrać Polskę 1914-1918, (Warszawa 1989).

Podczas uroczystości odbędył się koncert mezzosopranistki Marty Wryk i pianistki Laury Sobolewskiej.

fot. Jagoda Haloszka