Data publikacji w serwisie:

8 partnerów zebrało się w Strasburgu, aby podpisać umowę o partnerstwie wzmacniającą współpracę

Partnerzy tworzący Uniwersytet Europejski pod nazwą EPICUR, podpisali  w Strasburgu umowę o partnerstwie. Odbyło się to podczas pierwszego posiedzenia komitetu sterującego, w dniach 9-10 stycznia 2020 r. Umowa potwierdza poparcie Komisji Europejskiej i wzmacnia współpracę w ramach konsorcjum. Głównym celem członków konsorcjum jest stanie się atrakcyjnym, innowacyjnym uniwersytetem europejskim, który będzie mógł stawić czoła wielkim wyzwaniom społecznym Europy jutra. W imieniu UAM, dokument podpisał Rektor, prof. Andrzej Lesicki.

Uniwersytety Europejskie to ponadnarodowe sojusze instytucji szkolnictwa wyższego z całej UE, które podzielają długoterminową strategię i promują europejskie wartości i tożsamość. Idea ich utworzenia ma na celu znaczne zwiększenie mobilności studentów i pracowników oraz wspieranie jakości, integracji i konkurencyjności europejskiego szkolnictwa wyższego.
Partnerami UAM w konsorcjum ośmiu uniwersytetów pod nazwą EPICUR (European Partnership for an Innovative Campus Unifying Regions) są:

1) University of Strasbourg (Francja) – lider projektu;
2) University of Amsterdam (Niderlandy);
3) Aristotle University of Thessaloniki (Grecja);
4) University of Freiburg (Niemcy);
5) University of Haute-Alsace (Francja);
6) Karlsruher Institute of Technology (Niemcy);
7) University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (Austria)

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497