Data publikacji w serwisie:

Aktywne wsparcie naukowców z Polski – pierwszy rok działalności PIAA

Właśnie minął pierwszy rok działalności Polskiego Instytutu Archeologicznego w Atenach. Jego zadaniem jest promowanie osiągnięć naukowych i kultury polskiej w międzynarodowym środowisku intelektualnym Aten i całej Grecji.  Otwarty 26 października ubiegłego roku Instytut reprezentuje przed władzami greckimi wszystkich naukowców polskich, nie tylko tych, którzy chcą tam prowadzić badania wykopaliskowe, ale także innych, potrzebujących dostępu do kolekcji muzealnych czy archiwów.

Zgodnie z greckim prawem samodzielnie mogą prowadzić swoje badania w Grecji tylko naukowcy z tych krajów, które otworzyły swój instytut („szkołę zagraniczną”) w Atenach. Dotychczas Polacy mogli być członkami zespołów naukowych, ale bez prawa kierowania nimi. Teraz to się zmieniło – Bardzo aktywnie wspieraliśmy naukowców z Polski w ich kontaktach z instytucjami rządowymi Grecji. Jest już ponad 30 załatwionych spraw dotyczących pozwoleń na przeprowadzenie analiz chemicznych, kwerend muzealnych, bibliotecznych i innych spraw dotyczących badań naukowych. Nawiązaliśmy też liczne kontakty z naukowcami, instytucjami greckimi oraz z innymi zagranicznymi instytutami w Atenach - podsumowuje rok działalności dyrektor Instytutu prof. Janusz Czebreszuk i dodaje – Udało się nam także otrzymać zgodę Ministerstwa Kultury i Sportu Republiki Greckiej na prowadzenie dwóch projektów badań terenowych. Rozpoczęliśmy też cykl wykładów prezentujących osiągnięcia polskich archeologów w Grecji. Dotąd odbyły się 4 takie referaty.

W związku z obchodami Roku Romantyzmu Polskiego, Instytut we współpracy z Ambasadą RP zorganizował w czerwcu tego roku Wieczór Mickiewiczowski w Atenach przygotowany przez pracowników UAM. W instytucie odbyły się zajęcia dwóch Summer Schooles, PIAA był też partnerem Wieczoru Filhellenizmu Polskiego w Atenach. PIAA ułatwia także pobyt polskim naukowcom w Atenach. Pokoje gościnne są cały czas zajęte! Pracownicy Instytutu służą też stałą pomocą w sprawach osobistych osobom przebywającym w Grecji na badaniach naukowych. Instytut liczy w tej chwili 40 członków.

PIAA powstał dzięki porozumieniu, którego sygnatariuszami od 2018 roku są: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Wrocławski. PIAA jest pod względem organizacyjnym jednostką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (centrum uniwersyteckim).

Kontakt

Przemysław Stanula

4497