Data publikacji w serwisie:

Ankieta dla młodzieży z Ukrainy mieszkającej w Poznaniu

Naukowcy z Wydziału Socjologii UAM przygotowali ankietę dla młodych osób pochodzących z Ukrainy, które po 24 lutego 2022 r. były zmuszone emigrować z Ukrainy.  Chcą dowiedzieć się jakie są ich doświadczeniach migracyjne. Projekt realizowany jest wspólnie z badaczami z Uniwersytetu we Fryburgu i Uniwersytetu w Salonikach.

- Ankieta obejmuje wiele zagadnień, które można podzielić na trzy główne obszary - mówi dr Jacek Kubera z WS UAM, kierownik projektu. Pierwszym z nich jest historia i przyczyny migracji a także planów na przyszłość. Drugim badanym obszarem jest integracja i interakcje społeczne. Ta sekcja skupia się na języku używanym w rodzinie, zdolnościach językowych w nowym środowisku, dostępie do informacji o statusie uchodźcy, wsparciu w znalezieniu zakwaterowania, a także spotkaniach osób z doświadczeniem uchodźczym z miejscową młodzieżą i ogólnych postawach dotyczących integracji. Wreszcie, trzeci badany obszar dotyczy sytuacji życiowej: kwestii mieszkaniowej, edukacji, zatrudnienia, danych demograficznych oraz ogólnego zadowolenia z życia w nowym miejscu – Badanie “Seeking a new language: Narratives on home, (forced) migration and identity of newcoming Ukrainian youth to European cities” jest w pełni anonimowe i ma na celu poznanie doświadczeń młodych osób zmuszonych do emigracji w obliczu wojny. Wypełnienie ankiety trwa ok. 10 min. Wśród uczestników rozlosowanych zostanie 45 bonów o wartości 50€! Badanie trwa do 30 kwietnia. Link do badania: https://amuedu.qualtrics.com/jfe/form/SV_7TGSvxFnwjnBiHY

Projekt finansowany jest przez EPICUR Alliance.

Kontakt

Przemysław Stanula

4497