Data publikacji w serwisie:

Badanie języka

„Interdyscyplinarność w glottodydaktyce” to temat przewodni Jubileuszowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego w Poznaniu, który odbywa się w dniach 9-11 września na UAM. Wydarzenie połączone jest z walnym zjazdem PTN, które obchodzi 90. rocznicę powstania.

Glottodydaktyka jest nauką zajmującą się badaniem procesu nauczania i uczenia się języków obcych. Tak jak i cała humanistyka, jest dziedziną interdyscyplinarną, której doświadczenia osadzone są w różnych tradycjach badań empirycznych właściwych dla różnych obszarów językowych. Podczas obrad uczestnicy spotkania nie tylko z Polski będą dyskutować m.in. o tym, na ile ta autonomiczna dyscyplina może inspirować się badaniami prowadzonymi w innych naukach  (językoznawstwie, psychologii, pedagogiki, socjologii)? Jak dalece sama może inspirować badania pokrewne? Jakie są warunki interdyscyplinarności i warunki autonomii nauki? W jaki sposób nauczyciele praktycy i sami uczący się języków obcych korzystają z badań glottodydaktycznych?

Z inicjatywy prof. Izabeli Prokop z Instytutu Lingwistyki Stosowanej Wydziału Neofilologii UAM – współorganizatora kongresu, jubileusz PTN zostanie także upamiętniony ekologicznie. W ostatnim dniu kongresu w lesie w Nadleśnictwie Babki posadzony zostanie dąb. Pod drzewem umieszczona zostanie kapsuła czasu z historią towarzystwa.

Powstanie towarzystwa neofilologów zainicjowane zostało w 1929 roku na warszawskim zjeździe nauczycieli języków nowożytnych przez germanistę, badacza literatury niemieckiej, prof. Zygmunta Łempickiego z Uniwersytetu Lwowskiego. Powojenne losy Towarzystwa są ściśle związane z Poznaniem, gdzie mieści się jego siedziba. W 1969 roku działalność Towarzystwa reaktywowano z inicjatywy profesora Uniwersytetu Poznańskiego, Ludwika Zabrockiego.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie: http://kongresptn2019.amu.edu.pl/

Organizatorami Kongresu są: Wydział Neofilologii UAM, Instytut Filologii Germańskiej UAM, Instytut Filologii Romańskiej UAM oraz Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM. Uczestnicy spotkają się w Collegium Minus i w Collegium Novum UAM.

Fot. Adrian Wykrota

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048