Data publikacji w serwisie:

Bardzo dobry wynik poznańskich prawników w walce o aplikacje

Absolwenci Wydziału Prawa i Administracji UAM znaleźli się wśród najlepiej zdających egzaminy wstępne na aplikacje adwokackie, radcowskie, notarialne i komornicze. WPiA UAM zajął drugie miejsce ze zdawalnością 74,6%. Pierwsze miejsce zajęli absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, spośród których egzamin zdało 85,5%. kandydatów, a za nami absolwenci Uniwersytetu Gdańskiego (72,8%) oraz Uniwersytetu Łódzkiego (72,5%). W 2018 roku do egzaminów przystąpiło 6937 absolwentów 44 uczelni. Pozytywny wynik uzyskało 51% kandydatów. Wyniki zostały podane podczas spotkania podsekretarzy stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z dziekanami Wydziałów Prawa uczelni publicznych i niepublicznych, które odbyło się w Popowie k. Warszawy.

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497