Data publikacji w serwisie:

Prof. Bronisław Marciniak odznaczony Medalem im. Marii Skłodowskiej-Curie

Prof. Bronisław Marciniak, dyrektor Centrum Zaawansowanych Technologii UAM, został decyzją Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie odznaczony Medalem im. Marii Skłodowskiej-Curie. Wyróżnienie jest wyrazem uznania za wybitne osiągnięcia w dziedzinie chemii radiacyjnej i fotochemii. Uroczyste wręczenie Medalu odbyło się 22 września w Gliwicach.

Medal imienia patronki Towarzystwa ustanowiono na mocy decyzji Zarządu Głównego PTBR z dnia 20 marca 1980 r. Medale nadawane są wybitnym polskim uczonym, zasłużonym w dziedzinie badań radiacyjnych oraz uczonym zagranicznym, którzy przyczynili się do rozwoju badań radiacyjnych w Polsce.

Na awersie medalu umieszczono podobiznę Marii Skłodowskiej-Curie i sentencję sint sua praemia laudi (niech zasługa zyskuje właściwą sobie nagrodę), a na rewersie symboliczne promieniowanie alfa, beta i gamma emitowane przez grudkę metalu imitującego materiał promieniotwórczy. Na rewersie grawerowany jest także numer medalu oraz imię i nazwisko laureata.

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048