Data publikacji w serwisie:

„Człowiek nauki, człowiek szkoły” z Medalem Homini Vere Academico

Profesor Bożena Chrząstowska zasłużona znawczyni edukacji i twórczyni tzw. poznańskiej szkoły dydaktyki polonistycznej została wyróżniona Medalem Homini Vere Academico. Uroczystość odbyła się w czwartek, 31 stycznia 2019 r w Gabinecie Rektora UAM.

Profesor Chrząstowska swoje życie naukowe związała z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - To wspaniały wykładowca, uczona najwyższej miary, nadal bardzo aktywnie uczestnicząca w życiu naukowym – mówił podczas uroczystości JM Rektor UAM prof. Andrzej Lesicki. – Wzór uczonej oddanej nauce i społeczeństwu, człowiek prawy i uczciwy. Medal, który dzisiaj wręczam, jest wyrazem uznania dla Pani Profesor za ofiarną i wieloletnią pracę na rzecz Uniwersytetu – dodał Rektor.

Laudację wygłosił prof. Tomasz Mizerkiewicz, Dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, który rozpoczął swoje wystąpienie od stwierdzenia, że laureatka była i jest autorytetem oraz mistrzynią już dla pokolenia jego rodziców, którzy kupowali wszystkie wydawane przez prof. Chrząstowską książki, kształcili się na nich i kształcili swoje dzieci dzięki nim. - W aktywności naukowej Pani Profesor jeden z ważnych okresów przypadł na lata 70. Za sprawą Pani Profesor zaczęto wtedy uczyć w szkołach, że to nie autor mówi w wierszu, lecz podmiot liryczny, że należy rozróżniać typy narracji oraz że wiersz trzynastozgłoskowy nie jest tylko formą dla pewnej treści, ale przede wszystkim sam jest treścią, sama forma też znaczy, jak podkreślali strukturaliści – dodał prof. Mizerkiewicz. Przypomniał także, że to dzięki Pani Profesor zakończyła się w polskiej szkole epoka podręczników Ryszarda Matuszewskiego do nauki języka polskiego. Zastąpiła ją epoka podręczników Bożeny Chrząstowskiej. Słynny podręcznik dla szkół średnich Średniowiecze – Oświecenie (napisany wraz z Józefem Tomaszem Pokrzywniakiem i Marią Adamczyk) i wiele innych podręczników pokazywało polską kulturę, literaturę i język w ich pełnej różnorodności oraz bogactwie, bez cenzur ideologicznych.

Prof. Chrząstowska jest także autorką wydanej w 1982 roku książeczki prezentującej mało wówczas znanego Noblistę - Czesława Miłosza. Publikacja na wielką skalę społeczną zaznajomiła polskich czytelników z utworami zakazanego i nieznanego wtedy powszechniej polskiego noblisty. Obok analiz literaturoznawczych pojawiły się tam przedruki najważniejszych wierszy Miłosza, dzięki czemu powszechną stałą się znajomość jego arcydzieł poetyckich.

W roku 2000 prof. Chrząstowska została laureatką doktoratu honoris causa ówczesnej Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny). 7 stycznia 2019 roku świętowała 90. rocznicę urodzin.

Dziękując laureatka powiedziała: - Dostąpiłam podwójnego zaszczytu! Pierwszy to fakt, że otrzymałam tak wielkie wyróżnienie, jakim jest przyznanie medalu Homini Vere Academico. Bardzo dziękuję i jestem z tego powodu dumna. Drugi, że mogę się tym pierwszym zaszczytem świadomie cieszyć. To wcale nie jest takie oczywiste, kiedy ma się 90 lat, a więc tylko 10 mniej niż Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nie ma we mnie dostojeństwa. Uciekły mi wszystkie słowa. Nawet swoje książki odkrywam na nowo i ze zdziwieniem stwierdzam, że są dobrze napisane. Została pokora wobec mądrości innych ludzi. Z pokorą więc przyjmuję ten pierwszy zaszczyt, ufając, że na niego zasłużyłam.

Medal Homini Vere Academico jest wyrazem uznania za imponujący dorobek naukowy i dydaktyczny. Przyznawany jest osobie „spełniającej wszelkie kryteria, które można stawiać człowiekowi prawdziwie akademickiemu”.

Fot. Przemysław Stanula

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048