Data publikacji w serwisie:

Czwarty założyciel Wszechnicy Piastowskiej zasiadł na ławeczce

Czwarty współzałożyciel Wszechnicy Piastowskiej, językoznawca i historyk ks. prof. Stanisław Kozierowski, także doczekał się pomnika-ławeczki. Jej odsłonięcie odbyło się w czwartek, 6 czerwca przed budynkiem Collegium Maius. Do tej pory "swoje" ławeczki mają już: prof. Heliodor Święcicki, koło którego można usiąść przed Collegum Minus, prof. Józef Kostrzewski, "siedzący" obok Collegium Historicum na Morasku oraz, od niedawna, także prof. Michał Sobeski, który "zasiadł" na Kampusie Ogrody. Projektantem pomników jest Grzegorz Godawa, wykonania podjął się Brązart Odlewnia Artystyczna Juliusz i Barbara Kwiecińscy.

Stanisław Kozierowski (ur. 28 września 1874 w Trzemesznie, zm. 1 lutego 1949 w Winnej Górze) był polskim historykiem i onomastą, duchownym katolickim, profesorem Uniwersytetu Poznańskiego i członkiem Polskiej Akademii Umiejętności. Profesor Kozierowski był przewodniczącym Komisji dla spraw Przywrócenia Nazw Słowiańskich na Przyodrzu, której pierwsze posiedzenie odbyło się w Poznaniu 7 kwietnia 1945 r. W myśl ustaleń komisji zmieniono na polski nazwy stacji i przystanków kolejowych od Pomorza Zachodniego do Śląska. Najważniejszym dziełem ks. prof. S. Kozierowskiego jest czterotomowy „Atlas nazw geograficznych Słowiańszczyzny Zachodniej”.

Po uroczystości odsłonięcia pomnika odbyło się seminarium naukowe "Stanisław Kozierowski – językoznawca, historyk, współzałożyciel Wszechnicy Piastowskiej". Referaty wygłosili: prof. Bogdan Walczak (Instytut Filologii Polskiej UAM), prof. Danuta Konieczka-Śliwińska (Instytut Historii UAM) oraz prof. Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska (Instytut Filologii Polskiej UAM). Seminarium moderował prof. Marek Osiewicz (Instytut Filologii Polskiej UAM).

Fundatorem ławeczki jest Fundacja UAM.

Fot. Adrian Wykrota

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048