Data publikacji w serwisie:

Czy będzie między nimi chemia?

Wykłady i warsztaty, zajęcia w ramach “Chemicznej klasy mistrzowskiej” oraz dyskusje pod hasłem “Areopag chemii” to wydarzenia zaplanowane przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach projektu “EPiC – Edukacja, Popularyzacja i Chemia”, skierowanego do uczniów oraz wszystkich zainteresowanych tą dziedziną nauki.

Projekt podzielono na trzy bloki zajęć, różniące się formułą i grupami odbiorców. - Wierzymy, że zróżnicowana formuła, tematy i poziom zajęć pozwolą wybrać ofertę najlepiej dostosowanej do zainteresowań, umiejętności i szczebla edukacji - mówi prof. Maciej Zalas z Wydziału Chemii. - Liczne zajęcia zrealizowane w postaci warsztatów dadzą możliwość samodzielnego eksperymentowania w dobrze wyposażonych laboratoriach uczelnianych. Mamy nadzieję, że formuła debaty i konkursu wykorzystana w niektórych wydarzeniach projektu EPiC pozwoli zaktywizować uczestników i skłonić ich do własnych poszukiwań oraz stawiania pytań - dodaje naukowiec.

Głównym celem zajęć bloku “Dotknąć, poczuć – zrozumieć!“ dla młodzieży ze szkół podstawowych i średnich będzie przybliżenie zasad metody naukowej w poznawaniu praw naukowych rządzących światem oraz ukazanie związków pomiędzy chemią a życiem codziennym (zjawiskami lub technologiami). Formą popularyzacji będą natomiast warsztaty laboratoryjne, ewentualnie uzupełnione o krótkie wprowadzenie teoretyczne lub podsumowanie wyników i obserwacji, uzyskanych w trakcie zajęć. W ofercie znajdą się również wykłady popularno-naukowe ilustrowane pokazem eksperymentów chemicznych.

W ramach zajęć zaproponowanych w bloku „Chemiczna klasa mistrzowska” zrealizowane zostaną zajęcia dla uczniów zainteresowanych chemią, prezentujących wyższy stopień zaawansowania. Zajęcia umożliwią uczestnikom rozwinięcie wiedzy i umiejętności z tematyki wykraczającej znacząco poza materiał szkolny. Planowane są warsztaty (proseminaria) on-line, proseminaria w trybie stacjonarnym w siedzibie Wydziału oraz zajęcia laboratoryjne.

Na „Areopag chemii” złoży się cykl 4 debat z udziałem publiczności. Spotkania mają być poświęcone niebezpieczeństwom i pułapkom pseudo-medycyny (medycyny alternatywnej) oraz roli medycyny opartej na dowodach; transformacji energetycznej; nanotechnologii, jej realnym szansom i płynącym z niej zagrożeniom; problematyce chemii w życiu codziennym, przede wszystkim w żywności i kosmetykach.

Na realizację projektu Wydział Chemii UAM otrzymał finansowanie w ramach programu MEiN Społeczna Odpowiedzialność Nauki.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach:

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048