Data publikacji w serwisie:

Debata nauczycielska na UAM

15 października 2019 r. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się  pierwsza debata nauczycielska. Przez blisko 3 godziny nauczyciele akademiccy dyskutowali z nauczycielami szkół ponadpodstawowych z Wielkopolski o pracy z uczniem szczególnie uzdolnionym i o optymalnej współpracy z uczelnią wyższą.

UAM zaprosił nauczycieli szkół ponadpodstawowych, by zapytać ich o wyzwania we współpracy z uczniem uzdolnionym, o potrzebne wsparcie i ocenę dotychczasowej współpracy z uczelnią. Celem jest wypracowanie modelu długofalowej współpracy Uniwersytetu i szkół, by zapewnić jak najlepsze warunki do rozwoju uczennic i uczniów szczególnie uzdolnionych.

– Szkoły i uniwersytety potrzebują się nawzajem – mówi prorektor UAM prof. Beata Mikołajczyk. – Od tego, jakie będą szkoły zależy jacy studenci trafią na uczelnie wyższe. Uniwersytety kształcą nauczycieli i wspierają ich w rozwoju. Wspólnie – szkoły i uniwersytety – mogą zrobić wiele dla lepszego kształcenia uczennic i uczniów – podkreśla prorektor Mikołajczyk.

Spotkanie miało formułę debaty stolikowej, podczas której uczestnicy w przyjaznej atmosferze dzielili się doświadczeniami i pomysłami oraz nawiązywali kontakty. Wiele czasu poświęcono wsparciu uczniów i uczennic szczególnie uzdolnionych, ambitnych, z pasjami i zainteresowaniami. Dyskusja toczyła się przy pięciu stołach, przy których zasiedli pedagodzy i psycholodzy, nauczyciele przedmiotów humanistycznych, ścisłych i przyrodniczych, tak, by uwzględnić specyfikę różnych dziedzin.

– Jestem bardzo zbudowana tym, że na nasze zaproszenie odpowiedziało tylu nauczycieli i że dyskusja była tak owocna i przyjazna. Z pełnym zaangażowaniem UAM będzie wspierał nauczycieli w ich codziennej pracy dla dobra uczniów i przyszłych studentów – oceniła prorektor prof. Beata Mikołajczyk.

Nauczycielki i nauczyciele, niezależnie od specjalizacji, mają ogromną potrzebę doskonalenia i uczenia się oraz aktualizacji swojej wiedzy i kompetencji w kontekście rozwoju nauki, oraz progresywnej metodyki nauczania – podsumowuje spotkanie wiceprzewodnicząca zespołu projektu „UAM dla Najlepszych”, dr Iwona Chmura- Rutkowska.  Uczennice i uczniowie uzdolnieni potrzebują zajęć, laboratoriów, projektów społecznych i badawczych, które uwzględniają partycypację młodych ludzi już na etapie planowania działań, które są interdyscyplinarne, nowoczesne, praktyczne i bliskie ich doświadczeniu. Podczas rozmów kładziono nacisk na potrzebę dostrzeżenia różnorodności zainteresowań i pasji młodych ludzi, konieczność odejścia od stereotypowego postrzegania „ucznia uzdolnionego” oraz różnorodność i specyfikę poszczególnych szkół.

Z dyskusji wynika, że współpraca ze szkołami powinna opierać się na zintegrowanych działaniach wspierających kompetencje i rozwój zarówno uczniów i uczennic, jak i kadry pedagogicznej szkół, nie zapominając o ułatwieniach organizacyjnych dla kadry zarządzającej. – Społeczność uniwersytecka oraz osoby w systemie oświaty, zarówno profesjonaliści jak i młodzi ludzie, należą do jednego krwiobiegu osób uczących się i uczących innych. W rozmowach kładziono nacisk na potrzebę tworzenia długofalowych nowoczesnych projektów, partnerską wymianę zasobów oraz sprawną komunikację – dodaje dr Chmura-Rutkowska

Debata to jedno z przedsięwzięć w ramach projektu ,,UAM dla Najlepszych”, którego celem jest motywowanie najzdolniejszych młodych ludzi do pogłębiania wiedzy i rozwijania swoich pasji. Ma temu służyć bliska współpraca Uniwersytetu ze szkołami.
fot. Przemysław Stanula

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497