Data publikacji w serwisie:

Delegacja z Liaocheng z wizytą na UAM

W czwartek, 28 listopada, prorektor prof. Ryszard Naskręcki przyjął delegację z Uniwersytetu Liaocheng w Chinach. Podczas wizyty przedstawiciele obu uczelni podpisali umowę o współpracy.

Strony zgodziły się współpracować w zakresie badań i rozwoju kontaktów między kadrą akademicką obu instytucji. Planowana jest także wymiana studentów i uczestników różnych form studiów podyplomowych poprzez organizację kursów letnich i innych programów. Umowa obejmuje też zgodę na wzajemne wizyty i wykłady przedstawicieli obu uniwersytetów, wspieranie uczestnictwa młodych pracowników naukowych w konferencjach i sympozjach czy współpracę w zakresie wymiany publikacji i informacji naukowych.

W skład delegacji weszli:

prof. Haiquan Hu, Vice President of Liaocheng University

prof. Wenjun Wang, Dean of School of Physics Science and Information Technology, LCU

prof. Xuesong Cao, Dean of School of Life Sciences, LCU

prof. Bingxue Yao, Dean of School of Mathematical Sciences, LCU

Qinglin Wang, Associate Professor, School of Physics Science and Information Technology, LCU

Fot. Adrian Wykrota

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 8294048