Data publikacji w serwisie:

Dlaczego warto wspierać Kobiety? - ciąg dalszy dyskusji w Senacie RP

Centrum Badań nad Partycypacją Kobiet w Przestrzeni Publicznej UAM i Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa to współorganizatorzy konferencji pt. „Razem w społeczeństwie. Perspektywa kobiet”. Spotkanie odbyło się 12 czerwca w Senacie RP, a honorowy patronat nad nim objęła Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. W wydarzeniu wzięły udział ponadto: Wicemarszałkinie Sejmu Dorota Niedziela i Monika Wielichowska, a także senatorki, posłanki i przedstawiciele środowisk akademickich. Inicjatorką konferencji w Senacie była Posłanka Małgorzata Niemczyk.

Konferencja podzielona została na cztery bloki tematyczne: nauka, edukacja i polityka; biznes i rynek pracy; bezpieczeństwo i czas wolny kobiet; zdrowie kobiet. Jak podkreśla dyrektorka Centrum Badań nad Partycypacją Kobiet w Przestrzeni Publicznej UAM, prof. Iwetta Andruszkiewicz celem konferencji było wypracowanie rekomendacji dla polityk publicznych.

Otwierając konferencję, Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska przypomniała, że to już kolejna debata w Parlamencie RP (współorganizowana przez UAM), poświęcona aktywności kobiet i sam fakt ich aktywnego zaangażowania świadczy o tym, że kobiety potrafią współpracować i współdziałać. Marszałek podkreśliła, że ostatnie wybory pokazały, że kobiety uświadamiają sobie siłę swojego głosu, a politykom przypomniały, że ich głos musi być słuchany, kiedy tworzone jest prawo.

Wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela podkreśliła, że kobiety „potrzebują wsparcia merytorycznego, wiedzy naukowej, bo dzięki nim będą miały konkretne argumenty w walce o równość, o należne im prawa”. W jej przekonaniu, kobiety mają prawo do tego, by wyrażać swoje potrzeby i oczekiwania i domagać się ich realizacji. „Kobiety mają pełne prawo czuć się tak bezpiecznie, by wyrażać swoje poglądy i oczekiwania” – podsumowała.

Prof. Iwetta Andruszkiewicz podkreśliła, że debata jest okazją do refleksji o roli kobiet w transformacji, którą Polska przechodzi od 1989 r. Po przystąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej zaczęto wdrażać standardy unijne związane z równością, która warunkuje istnienie demokratycznej kultury politycznej. Wspólne standardy stwarzają warunki do rozwoju aktywności kobiet. Profesor mówiła także o sytuacji kobiet w biznesie i na rynku pracy.

Najnowsze badania dotyczące sytuacji kobiet w Polsce zaprezentowali przedstawiciele Centrum Badań nad Partycypacją Kobiet w Przestrzeni Publicznej, WNPID, WSE, SWFiS z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także naukowczynie z Uniwersytetu Warszawskiego.

Prof. Robert Kmieciak- Rzecznik Praw i Wolności Akademickich z Uniwersytetu Adama Mickiewicza przedstawił polityki równościowe i antydyskryminacyjne realizowane na UAM. Prof. Grażyna Strnad z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa omówiła dane pochodzące z obszaru Unii Europejskiej dotyczące reprezentacji kobiet w środowisku naukowym. Prof. Daria Hejwosz-Gromkowska z Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM opowiedziała o raporcie kompetencji i wynikach badań dotyczących partycypacji obywatelskiej dziewcząt. O udziale kobiet w zawodach działających na rzecz kształtowania bezpieczeństwa mówiły Prof. Aleksandra Gasztold i dr Kornelia Oblińska z Uniwersytetu Warszawskiego.

Bariery ograniczające aktywność kobiet w sporcie zaprezentowali Prof. Adam Barabasz -Dyrektor Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz mgr Łukasz Stypa. Dr hab. Beata Pająk-Patkowska z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM przytoczyła wyniki badań dotyczących zdrowia psychicznego kobiet.

Konferencja była kontynuacją zainicjowanej w 2023 roku Debaty w Senacie RP- “Dlaczego warto wspierać Kobiety?”

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048