Data publikacji w serwisie:

Doktorat po raz drugi

Uroczystość odnowienia doktoratu prof. Andrzeja Kostrzewskiego odbyła się dziś w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zgodnie z akademicką tradycją, było to przypomnienie promocji doktorskiej, która miała miejsce 50 lat temu, 20 maja 1968 roku.

Prof. Andrzej Kostrzewski jest związany z Wydziałem Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. Pełnił funkcje: Prorektora UAM, Dziekana WNGiG, Dyrektora Instytutu Badań Czwartorzędu oraz Instytutu Paleogeografii i Geoekologii, Kierownika Zakładu Geomorfologii Dynamicznej i Zakładu Geoekologii. Obecnie jest Dyrektorem Centrum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego.

- Profesor Andrzej Kostrzewski to wybitny uczony, wyjątkowy menadżer nauki, znakomity wykładowca i wychowawca wielu pokoleń geografów i geomorfologów - mówiła prowadząca uroczystość prof. Bogumiła Kaniewska, Prorektor UAM ds. studenckich - To uczony o niepodważalnym krajowym i międzynarodowym autorytecie, który nadal aktywnie i wytrwale uczestniczy w życiu akademickiego środowiska naukowego. Prorektor, w imieniu Władz Rektorskich złożyła także życzenia. - Szanowny Panie Profesorze życzę, by energii i sił do dalszej działalności nigdy nie zabrakło.

Prof. Andrzej Kostrzewski jest założycielem uniwersyteckich stacji terenowych na Pomorzu, na wyspie Wolin i na Spitsbergenie. Jest także m.in. członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności i Norweskiej Akademii Nauk Agder, Profesorem Honorowym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich.