Data publikacji w serwisie:

Dr inż. Łukasz Halik wiceprzewodniczącym komisji ds. map topograficznych MAK

Podczas XXIX Międzynarodowej Konferencji Kartograficznej w Tokio komisja ds. map topograficznych Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej wybrała nowego wiceprzewodniczącego komisji. Został nim dr inż. Łukasz Halik z Zakładu Kartografii i Geomatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Jednym z głównych zadań nowego wiceprzewodniczącego będzie stworzenie portalu mapowego, prezentującego syntetyczne informacje na temat Narodowych Agencji zajmujących się mapami topograficznymi, a w dalszej perspektywie prezentującego informacje na temat map topograficznych tworzonych w poszczególnych krajach świata.

Zainteresowania naukowe dr inż. Łukasza Halika związane są z wykorzystaniem technologii rozszerzonej oraz wirtualnej rzeczywistości w prezentowaniu obiektów przestrzennych świata realnego (Halik Ł., 2018, Challenges in converting Polish topographic database of built-up areas into 3D virtual reality geovisualization, The Cartographic Journal; 55(4), 391-399, DOI: 10.1080/00087041.2018.1541204). Aktualnie prowadzi on badania z dr Alexandrem Kentem (Immediate Past President of the British Cartographic Society) nad możliwościami wizualizacji danych topograficznych w systemie immersyjnej wirtualnej rzeczywistości.

Konferencja obyła się w dniach 15-20 lipca 2019 r.

Na zdjęciu od lewej: Łukasz Halik (Polska), Alexander Kent (Wielka Brytania), Anja Hopfstock (Niemcy), Martin Davis (Wielka Brytania). Fot. B. Medyńska-Gulij.

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048