Data publikacji w serwisie:

Drony nad polami zbadają uprawy

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wraz z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu i firmą POLDRONE Sp. z o.o z Gniezna będą realizować projekt polegający na stworzeniu innowacyjnej usługi informatycznej dla rolnictwa przyszłości - SenseCrops. Na działania konsorcjum otrzymało grant NCBiR w ramach konkursu Szybka Ścieżka “Agrotech”.

SenseCrops to narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, które w każdej fazie wzrostu rośliny (pszenica ozima, rzepak, kukurydza) wskaże przewidywany plon, ilości potrzebnego nawozu czy stan nawodnienia, z uwzględnieniem podziału na jednorodne części pól i szczegółową informację dotyczącą stanu gleby. Niezbędne do tego dane zbierze latający nad polem uprawnym dron.

Jak tłumaczy prof. UAM dr hab. inż. Cezary Kaźmierowski: - Celem projektu jest przeprowadzenie prac B+R (działalność badawczo-rozwojowa) nad innowacyjnym w skali kraju produktem - usługą informatyczną służącą optymalizacji zarządzania produktywnością upraw rolniczych z wykorzystaniem zobrazowań satelitarnych, w oparciu o spersonalizowane usługi GIS, generowane w sposób autonomiczny na bazie sztucznej inteligencji, udostępnianej w dedykowanym portalu rolniczym - mówi naukowiec z Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM.

Efektem działań ma być prototyp systemu na określonym poziomie gotowości technologicznej. Całkowity koszt projektu wynosi niemal 9 mln. zł.

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048