Data publikacji w serwisie:

Dwie Ambasadorki Kongresów Polskich z UAM

21 marca, podczas Gali Ambasadorów Kongresów Polskich w Katowicach, uhonorowane tytułem Ambasadora Kongresów Polskich, zostały dwie naukowczynie z UAM: prorektorka ds. nauki, prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk, a także dyrektorka Instytutu Obserwatorium Astronomicznego UAM, prof. Agnieszka Kryszczyńska.

Celem Programu Ambasadorów Kongresów Polskich jest pozyskiwanie kongresów do Polski oraz udzielanie efektywnego wsparcia w pozyskiwaniu takich wydarzeń do naszego kraju przez profesjonalistów działających w strukturach organizacji międzynarodowych. W 2023 roku program obchodził jubileusz 25-lecia.

W roku 2023 do grona Ambasadorów Kongresów Polskich dołączyły 22 osoby, przedstawiciele różnych dziedzin nauki, gospodarki oraz pracujący w organizacjach pozarządowych. Łącznie ponad 320 osób może poszczycić się tym tytułem.

Laureatów wybiera Kapituła, która bierze pod uwagę szereg czynników i kryteriów przy wyborze laureatów. Można do nich zaliczyć między innymi przynależność do międzynarodowych stowarzyszeń i organizacji, liczbę zorganizowanych i planowanych międzynarodowych kongresów, konferencji czy seminariów, a także ogólna ocena kandydatury.

Kontakt

Przemysław Stanula

4497