Data publikacji w serwisie:

Dziekan WGSEiGP wiceprzewodniczącym KPZK PAN

Prof. Paweł Churski, dziekan Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, został ponownie wybrany na stanowisko Wiceprzewodniczącego Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2023-2026.

Jak mówi prof. Churski: - Od 2007 roku jestem aktywnym członkiem tego ważnego gremium, a funkcję wiceprzewodniczącego pełnię od 2015 r. KPZK PAN zajmuje się podejmowaniem debat naukowych związanych z poszukiwaniem najlepszych rozwiązań z zakresu zintegrowanego planowania rozwoju oraz doskonaleniem metodologii z zakresu planowania przestrzennego i prowadzenia polityki regionalnej. Obecna kadencja będzie moją trzecią na tym stanowisku.

fot. A. Wykrota

Kontakt

Przemysław Stanula

4497