Data publikacji w serwisie:

Dzień Nauki Polskiej w Manipalu

19 lutego br., prorektor ds. współpracy międzynarodowej UAM, prof. Rafał Witkowski oraz wicekanclerz Manipal Academy of Higher Education, dr M. D. Venkatesh, podpisali podczas spotkania on-line umowę o współpracy pomiędzy uczelniami. Porozumienie zaowocuje utworzeniem pierwszych polskich studiów w Indiach, we współpracy z Wydziałem Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Po podpisaniu odbyło się spotkanie on-line „Polish Science Day” na MAHE.

Gośćmi spotkania byli: JE Ambasador RP w Indiach Adam Burakowski, dyrektor generalna NAWA, dr Grażyna Żebrowska, wicekanclerz MAHE dr M. D. Venkatesh, a także konsul honorowy RP w Bengaluru, Raghu C Rajappa. Podczas spotkania, prorektor prof. Rafał Witkowski opowiedział o Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, natomiast dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, prof. Tomasz Mizerkiewicz, przedstawił wizję współpracy w nauczaniu języka i kultury polskiej w Indiach. Po spotkaniu odbyła się krótka sesja informacyjna na temat studiów języka polskiego dla studentów z MAHE.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, swoimi działaniami wpisuje się w umowę o współpracy zawartą pomiędzy Wielkopolską a stanem Karnataka w Indiach (umowa została podpisana pod koniec 2016 r.), gdzie leży MAHE.

Fot. Przemysław Stanula

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497