Data publikacji w serwisie:

Dzień Różnorodności Kulturowej na UAM

Wydział Neofilologii UAM jest tą jednostką uniwersytecką, która dysponuje prawdopodobnie największym potencjałem pod względem różnorodności kulturowej i etnicznej wśród kadry naukowo-dydaktycznej. Nic zatem dziwnego, że to właśnie ten wydział po raz kolejny zorganizował obchody Dnia Różnorodności Kulturowej, który odbył się 21 maja w Collegium Novum UAM.

Lingwiści przygotowali m.in. prezentację wielojęzycznej wersji wiersza Juliana Tuwima „Lokomotywa”. Odbyły się także warsztaty językowe oraz wspólny wielokulturowy piknik pod hasłem „Smaki i zapachy świata”, podczas którego można było skosztować potraw kuchni rosyjskiej, irańskiej, tureckiej, arabskiej, koreańskiej, węgierskiej, indonezyjskiej i wietnamskiej. Słynnemu już na całym świecie duńskiemu fenomenowi hygge poświęcony był wykład „Szczęśliwy jak Duńczyk”.

Dzień Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 57/249 z 20 grudnia 2002 w myśl Powszechnej Deklaracji o Różnorodności Kulturowej uchwalonej na 31 Sesji Konferencji Generalnej UNESCO w dniu 2 listopada 2001 roku. Rezolucja odnosi się do zasady tolerancji i poszanowania dla różnorodności kulturowej oraz promocji i ochrony praw człowieka, w tym prawa do rozwoju. Celem obchodów jest promocja kultury, różnorodności kulturowej i dziedzictwa kulturowego.

Fot. Adrian Wykrota

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048