Data publikacji w serwisie:

Esej o roku 1918

„Rok 1918 w historii, polityce, kulturze i literaturze” – to tytuł III edycji Wojewódzkiego Konkursu dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych „Polacy i Niemcy w Europie”. W piątek, 22 lutego w Collegium Novum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłoszono nazwiska laureatów. Do udziału w rywalizacji zgłosiło się 15 uczniów z 8 szkół. Ich zadaniem było przygotowanie eseju w oparciu o literaturę przedmiotu oraz pomocne wskazówki.

I miejsce zdobyła Martyna Kąkol z liceum w Międzychodzie, II miejsce otrzymał Aleksander Pieszak z Zespołu Szkół w Strzelnie. Przyznano także dwie III nagrody – dla Krzysztofa Żerko z Zespołu Szkół Salezjańskich w Poznaniu oraz dla Zuzanny Żuchowskiej z Zespołu Szkół w Strzelnie.

Konkurs organizowany jest przez pracowników Instytutu Filologii Germańskiej i Instytutu Filologii Polskiej UAM. Jego celem jest propagowanie wśród młodzieży wiedzy na temat Niemiec i stosunków polsko-niemieckich w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Swoją tematyką konkurs nawiązuje do prowadzonego wspólnie przez oba instytuty kierunku studiów „Polacy i Niemcy w Europie”.

Laureaci konkursu oraz wszyscy uczestnicy otrzymali bony książkowe. Dodatkową atrakcją przygotowaną dla nich przez Prorektor prof. Beatę Mikołajczyk będzie specjalny spacer po Uniwersytecie. Podczas uroczystości zebrani wysłuchali także wykładu prof. Bartosza Kruszyńskiego pt. „Kaczmarek – regimenty”.

Fot. Przemysław Stanula

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048