Data publikacji w serwisie:

Francuski fizyk, prof. Albert Fert honorowym doktorem UAM

6 czerwca JMR UAM prof. Bogumiła Kaniewska wręczyła w Paryżu dyplom doktora honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. Albertowi Fertowi – fizykowi, laureatowi Nagrody Nobla z 2007 roku. Wydarzenie odbyło się w Bibliotece Polskiej w stolicy Francji. W uroczystości wziął udział dyrektor Biblioteki Polskiej w Paryżu, także fizyk, prof. Kazimierz Piotr Zaleski h. Lubicz.

- Tytuł doktora honoris causa stanowi wyraz podziwu i wdzięczności naszego środowiska dla wszystkich osiągnięć wybitnego badacza, człowieka nadzwyczajnie oddanego swoim obowiązkom, człowieka, który stworzył niedościgniony wzór wypełniania podniosłej misji uczonego dzielącego się z innymi swą pasją, swymi zdolnościami, swym czasem - mówiła prof. Bogumiła Kaniewska podczas uroczystości. - Z wielką radością witamy Pana w gronie naszych najznamienitszych Doktorów, a także wśród nas, poznańskich badaczy. Jest Pan dla nas wzorem, inspiracją, Przyjacielem - dodała Rektorka UAM.

Albert Fert jest francuskim fizykiem, jednym z odkrywców gigantycznego magnetooporu, który przyczynił się do miniaturyzacji twardych dysków. W 2007 roku wraz z Peterem Grünbergiem otrzymał za to odkrycie Nagrodę Nobla z dziedziny fizyki.

Uchwałę o nadaniu tytułu doktora honoris causa prof. Albertowi Fertowi Senat UAM podjął 25 stycznia 2021 roku, uroczystość wręczenia opóźniła się ze względu na pandemię.

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048