Data publikacji w serwisie:

Gaudeamus w Kaliszu

Tegoroczny Gaudeamus wybrzmiał na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM w Kaliszu.

8 października, nowy rok akademicki zainaugurowało tam ponad 1300 studentów, w tym 450 na pierwszym roku. Studiować będą na dwunastu kierunkach kształcenia, w tym na unikatowych w skali kraju, jednolitych studiach magisterskich na kierunku Pedagogika.

- Życzę całemu wydziałowi przede wszystkim satysfakcji z dzieła, jakie realizujecie – zwrócił się Prorektor ds. ogólnych, prof. Tadeusz Wallas, do zebranych, którzy wypełnili po brzegi Aulę im. prof. Jerzego Rubińskiego. - Pracownikom jak najszybszego odnalezienia się w nowej rzeczywistości, ponieważ musieliśmy dostosować strukturę organizacyjną do wymogów przyszłej oceny – dodał. Wyraził także nadzieję, że władzom Uniwersytetu uda się docenić pracowników WP-A także przez wspieranie ich badań naukowych. Prorektor prof. Tadeusz Wallas życzył studentom zadowolenia z wybranego kierunku i prosił o to by wykorzystali szansę, jaką daje UAM oraz to co Uniwersytet dla nich organizuje. Życzenia złożył także Dziekan WP-A, prof. Piotr Łuszczykiewicz. - UAM to rozbudowana społeczność, ogromna wspólnota, której nieodłączną częścią jest Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu - mówił. - Całej tej grupie chciałbym złożyć najlepsze życzenia. Nasza odpowiedzialność jako wykładowców przed studentami jest bardzo duża. Mamy ich nauczyć przede wszystkim myśleć, być czujnym na manipulacje i instrumentalne traktowanie. Myślę, że uda nam się to zrobić tak jak to było do tej pory, a w tej chwili cieszymy się ogromną, nową społecznością studencką, która zasiliła nasze szeregi. Raz jeszcze wszystkiego dobrego!

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych z wiceprezydentem miasta Kalisza Grzegorzem Kulawinkiem oraz przewodniczącym Rady miasta Kalisza Januszem Pęcherzem. Obecni byli także przedstawiciele Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Kaliskiej, Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu, Komendy Miejskiej Policji czy Dyrektorzy zaprzyjaźnionych bibliotek.

Fot. K. Łużyński

Kontakt