Data publikacji w serwisie:

Głęboka studnia - Archiwum Ludzkich Losów w Collegium Polonicum w Słubicach

Od 15 lat w Collegium Polonicum w Słubicach działa Archiwum Ludzkich Losów. Od środy 16 października ma nową siedzibę.

Archiwum Ludzkich Losów gromadzi biografie mieszkańców polskiej i niemieckiej części regionu przygranicznego. Zawiera około 1000 nazwisk, w tym 400 biografii albumowych. Biografie te są przedmiotem badań naukowych, poszukiwań dziennikarskich oraz imprez kulturalnych. Gromadzone są tam wszystkie biografie, które członkowie Stowarzyszenia My Life spisali sami, a także autobiografie, które zostały im powierzone. Jak mówią jego organizatorzy, „Archiwum stanowi głęboką studnię, z której można czerpać, np. w celu opracowania wystawy bądź książki. Za zgodą bohaterów biografii studnia ta pozostaje otwarta również dla zainteresowanych – studentów, badaczy czy dziennikarzy” Aby tak pozostało również w przyszłości, Stowarzyszenie zawarło umowę z Archiwum Miejskim we Frankfurcie nad Odrą: gdyby My Life, Collegium Polonicum bądź Europejski Uniwersytet Viadrina przestały istnieć – Archiwum zadeklarowało się przejąć wszystkie dokumenty, by ludzkie losy naszych czasów także w przyszłości nie poszły w zapomnienie.

Nowa siedziba Archiwum to pomieszczenie na dziedzińcu wewnętrznym Collegium Polonicum, gdzie zbiory będą przechowywane w lepszych warunkach oraz będą lepiej wyeksponowane i dostępne dla publiczności. Otwarciu towarzyszyło odsłonięcie instalacji białoruskiej artystki Katsyariny Filist, stanowiącej metaforę splatających się ludzkich wątków biograficznych.

Archiwum jest do dyspozycji filologów, historyków, studentów i dziennikarzy po uprzednim uzgodnieniu terminu ze Stowarzyszeniem drogą mailową: mylife@fundacjacp.org, bądź telefoniczną: 61 829 6801.

Collegium Polonicum w Słubicach od 1 października ma status filii UAM, w ramach której prowadzona jest jednostka wspólna Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

17 października CP uroczyście inauguruje nowy rok akademicki. Prowadzone są tam kierunki studiów: filologia polska jako obca, germanistyka międzykulturowa, polsko-niemieckie studia prawnicze, kulturoznawstwo ze specjalnością: komunikacja międzykulturowa, ochrona europejskich dóbr kultury, kultura i historia Europy Środkowej i Wschodniej.

Fot. Collegium Polonicum

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048