Data publikacji w serwisie:

Gospodarcza Nagroda Honorowa im. Stanisława Staszica dla UAM!

Po raz piętnasty Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski przyznała statuetki Nagrody Gospodarczej im. St. Staszica osobom, firmom i instytucjom przyczyniającym się do rozwoju gospodarczego regionu północnej Wielkopolski, które kierują się w swojej działalności wartościami i działają na rzecz innych. Gospodarczą Nagrodę Honorową otrzymał Uniwersytet im. Adama Mickiewicza i Nadnotecki Instytut UAM w Pile.

W czwartkowy wieczór hala produkcyjna szwajcarsko-polskiej firmy DPS Gabionen, zlokalizowanej w specjalnej strefie ekonomicznej w Pile, zmieniła się w miejsce spotkań ludzi ze świata biznesu, nauki technologii, kultury, sztuki, mediów i każdej innej dziedziny działalności. Podczas uroczystej gali Kapituła Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski wręczyła Nagrody Gospodarcze im. Stanisława Staszica w dziesięciu kategoriach.

Kapituła Konkursu doceniła całokształt działalności Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na przestrzeni lat w północnej Wielkopolsce, przyznając Nagrodę Honorową Uniwersytetowi i jego filii – Nadnoteckiemu Instytutowi UAM w Pile. Statuetkę odebrał dr Paweł M. Owsianny, dyrektor Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile. Uczelnię doceniono za kształcenie osób, które przyczyniają się do rozwoju gospodarczego ziemi pilskiej oraz powołanie do życia i działania Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile, osadzonego w społeczeństwie północnej Wielkopolski.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jako drugi uniwersytet badawczy w Polsce oraz członek konsorcjum Uniwersytetu Europejskiego EPICUR i Akademii Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych, od 2005 roku posiada swoją filię w północnej Wielkopolsce – Nadnotecki Instytut UAM w Pile. Jako wspólnota uniwersytecka jesteśmy skoncentrowani na rozwoju i łączeniu prowadzenia badań z przekazywaniem najnowszej wiedzy nie tylko studentom, ale i szerokiemu gronu społeczeństwa. Nadnotecki Instytut UAM w Pile prowadzi praktyczne kierunki - studia licencjackie – Gospodarka Wodna i studia inżynierskie – Technologie Informatyczne. Programy obydwóch kierunków studiów zostały przygotowane we współpracy z firmami, a nasi studenci już od pierwszego roku realizują praktyki i projekty w takich firmach jak m.in.: Signify (Philips Lighting Poland), czy Quad/Graphics Centrum Technologii Informatycznych.

Na podstawie nowej Ustawy o Szkolnictwie Wyższym Nadnotecki Instytut UAM w Pile awansowałdo statusu Filii Uniwersytetu. W związku z tym planowane jest dalsze poszerzanie zasobów kadrowych jednostki, jak i prowadzone są prace nad poszerzeniem oferty dydaktycznej, zgodnie z potrzebami regionu północnej Wielkopolski i kraju, nie tylko podążając za, ale przede wszystkim wyprzedzając nurt potrzeb w tym zakresie, czyniąc z Ośrodka UAM w Pile miejsce ważne na mapie akademickiej pogranicza Wielkopolski i Pomorza.

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497