Data publikacji w serwisie:

Granty dla najlepszych studentów

Konkursy grantowe BESTStudentGRANT VI i ADVANCEDBestStudentGRANT I (IDUB nr 032 i 033, zad. 39) zostały rozstrzygnięte. Dofinansowanie uzyska w nich aż 43 studentów.

Wśród laureatek i laureatów VI edycji konkursu BESTStudentGRANT znaleźli się:

 • Mikołaj Charchuta – Wydział Biologii
 • Tomasz Duda – Wydział Biologii
 • Misza Gryczan – Wydział Biologii
 • Marianna Isańska – Wydział Nauk o Sztuce
 • Łukasz Malinowski -Wydział Neofilologii
 • Matylda Paszkiewicz – Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
 • Dominik Perliński – Wydział Filozoficzny
 • Ewelina Repeć - Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
 • Agata Rorot – Wydział Biologii
 • Zuzanna Smolarek – Wydział Biologii
 • Marcin Sokołowski -Wydział Historii
 • Julia Szukała – Wydział Biologii
 • Natalia Teklik - Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
 • Oliwier Urbański - Wydział Fizyki
 • Wojciech Wiśniewski- Wydział Psychologii i Kognitywistyki
 • Aleksandra Wyszyńska – Wydział Biologii
 • Zofia Ziółek – Wydział Prawa i Administracji

Laureatkami i laureatami I edycji konkursu ADVANCEDBestStudentGRANT zostali:

 • Jakub Adamiak – Wydział Historii
 • Aleksandra Anczyńska – Wydział Biologii
 • Adrianna Drewniak – Wydział Chemii
 • Paweł Drozdowski – Wydział Prawa i Administracji ( MISHIS)
 • Michał Gliński – Wydział Chemii
 • Justyna Gruszecka – Wydział Anglistyki
 • Julia Hacia-Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
 • Piotr Konopka-Wydział Chemii
 • Dominika Kółeczko- Wydział Chemii
 • Wojciech Krzyżanek-Wydział Psychologii i Kognitywistyki
 • Kajetan Lubacki – Wydział Biologii
 • Bartosz Nowak-Wydział Biologii
 • Margareta Ohnsorge – Wydział Antropologii I Kulturoznawstwa
 • Milena Patan – Wydział Biologii
 • Sandra Pawlak – Wydział Chemii
 • Bruno Pieszak - Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
 • Krzysztof Piotrowski-  Wydział Archeologii
 • Kamil Przespolewski -Wydział Matematyki i Informatyki
 • Wojciech Rogowski - Wydział Psychologii i Kognitywistyki
 • Anna Sołowiej – Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa
 • Zuzanna Śliwa – Wydział Anglistyki
 • Julia Waligóra – Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
 • Karina Włosińska- Wydział Anglistyki
 • Natalia Wołowiec -Wydział Matematyki i Informatyki
 • Karolina Wysocka- Wydział Biologii
 • Nikola Zduńczyk – Wydział Anglistyki

BESTStudentGRANT przeznaczony był dla studentów pierwszego roku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, będących najlepszymi maturzystami oraz laureatami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych.

ADVANCEDBestStudentGRANT skierowany był do studentów II roku studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy w roku akademickim 2020/2021 uzyskali średnią ocen na poziomie minimum 4.2.

Uzyskanie dofinansowania umożliwia laureatom realizację ich pierwszych projektów badawczych. W ramach grantu będą mieli możliwość m.in. zakupu pomocy naukowych, udziału w seminariach i warsztatach, a także otrzymania wynagrodzenia za włożony wysiłek badawczy. Laureaci BESTStudentGRANT otrzymają granty w wysokości do 5 tysięcy złotych na realizację indywidualnych projektów badawczych, natomiast laureaci ADVANCEDBestStudentGRANT otrzymają dofinansowanie wysokości do 5 tysięcy złotych dla projektów indywidualnych oraz do 10 tysięcy złotych dla projektów zespołowych.

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

4048