Data publikacji w serwisie:

Grupa stypendystów Programu Kirklanda spotkała się na UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu gości 53 stypendystów Programu Kirklanda, który oferuje stypendia na dwusemestralne studia doskonalące na polskich uczelniach. Mogą się o nie starać posiadający wyższe wykształcenie młodzi liderzy i eksperci z 11 krajów Europy Środkowej i Wschodniej zainteresowani rozwojem demokracji, gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego w swoich krajach i w regionie. Tym razem uczestnicy przyjechali m.in. z Ukrainy, Białorusi, Rosji i Azerbejdżanu.

Podczas inauguracji tegorocznego kursu, w piątek 20 września w Collegium Minus  stypendystów powitał Prorektor UAM ds. nauki i współpracy międzynarodowej prof. Ryszard Naskręcki, który podkreślił, że cieszy się ze spotkania na UAM właśnie w Poznaniu, bo Stolica Wielkopolski jest przykładem bardzo dobrej współpracy władz miasta z uczelniami. - Myślę, że tego mogą się uczyć od nas przedstawiciele wielu innych miast – mówił prof. Naskręcki.

Wykład inauguracyjny pt. „Transformacja gospodarcza w Polsce po roku 1989 -konsekwencje i wyzwania regionalne” wygłosił prof. Paweł Churski.

Podczas trwającego do 28 września kursu stypendyści wezmą udział m.in. w lektoratach z języka polskiego, warsztatach i spotkaniach. Odwiedzą Urząd Marszałkowski, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe czy Palmiarnię, a także wezmą udział w Nocy Naukowców.

Idee i założenia Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda wywodzą się bezpośrednio z misji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Są to m.in. wspieranie demokratycznych i wolnorynkowych przemian w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Program jest finansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, a administrowany przez Fundację Liderzy Przemian.

Fot. Jagoda Haloszka

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048