Data publikacji w serwisie:

Hellenista, prof. Henryk Podbielski doktorem honoris causa UAM

W poniedziałek, 7 lutego 2022 r., rektorka UAM, prof. Bogumiła Kaniewska, wręczyła dyplom doktora honoris causa uczelni profesorowi Henrykowi Podbielskiemu. Naukowiec jest hellenistą, znawcą retoryki antycznej, badaczem literatury greckiej, uczonym o uznanej pozycji w światowym środowisku filologów klasycznych.

– Trudno przecenić wpływ dostojnego Laureata na kształt współczesnej polskiej humanistyki – mówiła podczas uroczystości prof. Bogumiła Kaniewska.  Jak podkreśliła, to właśnie prof. Podbielskiemu polska humanistyka zawdzięcza przekład i interpretację dzieł Arystotelesa, wielkiego fundatora europejskiego sposobu myślenia, a także wielu innych myślicieli starożytnych, wywierających znaczący wpływ na dzisiejsze pojmowanie świata. – To Profesor Henryk Podbielski objaśniał przez lata tajemnice greckiej literatury polskiemu czytelnikowi, pokazując, że historię ludzkości tworzą uniwersalne pytania i dylematy, powtarzające się w różnych dekoracjach, ale podobne w swej istocie – dodała rektorka UAM.

Laudację przedstawił prof. Jerzy Danielewicz z Instytutu Filologii Klasycznej UAM.  
– Przypadł mi w udziale zaszczyt wygłoszenia pochwały jednego z najwybitniejszych i najbardziej zasłużonych polskich filologów klasycznych ostatniego półwiecza – rozpoczął.  
– Ktokolwiek w Polsce, poczynając od lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia, interesował się Poetyką i Retoryką Arystotelesa, choćby dysponował obcojęzycznymi komentarzami i tłumaczeniami, zawsze w końcu zadawał sobie pytanie: „A jak to przetłumaczył, objaśnił, zinterpretował Podbielski?”. Dzisiejszy Honorandus stał się autorytetem rozstrzygającym wszelkie wątpliwości – mówił prof. Danielewicz.

Zasługi prof. Henryka Podbielskiego podkreślał także dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, prof. Tomasz Mizerkiewicz. - Honorujemy mistrza i fundatora współczesnej filologii klasycznej w Polsce, uczonego wytrwale pracującego nad umacnianiem fundamentów całej polskiej humanistyki, tłumacza, na którego pracach wykształciło się kilka pokoleń uczonych z wszystkich dziedzin wiedzy, wspaniale pracowitego, skromnego i podziwianego za jego postawę etyczną – mówił prof. Mizerkiewicz.

Uchwałę o nadaniu najwyższej godności akademickiej prof. H. Podbielskiemu Senat UAM podjął 25 października 2021 r.

Fot. Przemysław Stanula

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

4048