Data publikacji w serwisie:

Historycy z pewnością zapamiętają tę datę

XXIII Międzynarodowy Kongres Nauk Historycznych odbędzie się w Poznaniu za rok, a nie, jak planowano, w sierpniu tego roku. Na przeszkodzie stanęła pandemia. Współorganizatorem kongresu jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Spotkania historyków z całego świata mają już swoją długą historię – odbywają się od ponad stu lat. Pierwsze miało miejsce w Paryżu w 1900 roku. Odtąd kongresy odbywały się przeważnie co pięć lat. Polska była gospodarzem tylko raz, w roku 1933, kiedy to historycy spotkali się w Warszawie. Ostatni Kongres odbył się w 2015 roku w Jinan w Chinach. Właśnie wtedy na miejsce kolejnego spotkania wybrano Poznań.

XXIII Międzynarodowy Kongres Nauk Historycznych rozpocznie się 22 sierpnia 2021 roku i potrwa 7 dni do 28 sierpnia. Centrum Kongresowe znajdować się będzie w CK Zamek, jednak historycy obradować będą także w Collegium Minus, Collegium Maius i Collegium Novum UAM, na terenie MTP, a komisje specjalistyczne w siedzibie Wydziału Historii UAM na Morasku.

Kongresy historyków organizuje istniejący od 1926 roku Międzynarodowy Komitet Nauk Historycznych (ICHS) w ścisłej współpracy z historykami z kraju-gospodarza. Polski Lokalny Komitet Organizacyjny został powołany przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Komitet Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk.

Podczas Kongresu w Poznaniu ma się odbyć około 70 różnych paneli. Wśród nich najważniejsze będą całodniowe tzw. wielkie tematy (Major Themes). Ponadto planowanych jest 15 tzw. Joint Sessions, około 20 okrągłych stołów (Round Tables), a także około 30 sesji specjalistycznych. Ponadto odbędą się 2 sesje wieczorne.

Planowana jest również sesja posterowa dla doktorantów. Najlepsze prace zostaną uhonorowane nagrodą ICHS-Shandong University Young Historian Award ustanowioną na poprzednim Kongresie w Jinan. Nagroda miała wtedy zachęcić młodych naukowców do uczestnictwa w Kongresie, podczas którego mogli zaprezentować swoje aktualne osiągnięcia naukowe. Uniwersytet Shandong i ICHS postanowiły przyznać taką nagrodę również podczas XXIII Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych w Poznaniu w 2021 roku Nagroda w wysokości 10 000 USD zostanie podzielona między pięciu laureatów.

Podczas kongresu w Poznaniu po raz pierwszy odbędzie się tak zwane Research Forum. Jest to nowa inicjatywa Zarządu ICHS. Głównym celem Forum jest umożliwienie instytucjom badawczym przedstawienia uznanym uczonym i początkującym badaczom realizowanych lub planowanych projektów.

Kongres będzie też okazją do przyznania po raz trzeci International ICHS History Prize. Otrzymuje ją historyk, który wyróżnił się w dziedzinie historii dzięki swoim badaniom, publikacjom lub osiągnięciom dydaktycznym i wniósł znaczny wkład w rozwój wiedzy historycznej. Tradycyjnie Kongresowi towarzyszyć będzie również Międzynarodowa Wystawa Książki Historycznej.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie: https://ichs2020poznan.pl/pl/

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048