Data publikacji w serwisie:

IDEAMU 2 – kolejne “zielone” projekty nagrodzone

Zielone konferencje oraz PapieroEKOlogia + HydroDOSKONALENIE – to zwycięzcy tegorocznego konkursu IDEAMU, którego celem jest wyłonienie projektów wspierających rozwój idei Zielonego Uniwersytetu i wdrożenie tych projektów w życie.

Konkurs organizowany jest od dwóch lat z inicjatywy rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. Andrzeja Lesickiego. W poniedziałek, 3 sierpnia, zwycięzcy z Instytutu Antropologii i Etnologii UAM oraz Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile odebrali dyplomy i gratulacje. W tym roku partnerem konkursu jest Santander Universidades.

- Jestem biologiem, więc dla mnie dbanie o środowisko jest czymś naturalnym - mówił rektor prof. Andrzej Lesicki gratulując zwycięzcom pomysłów. - Ale ważne jest też wprowadzanie tych rozwiązań w życie i to dzięki wam te dobre pomysły są wdrażane - dodał rektor.

Pierwszy z nagrodzonych projektów pod hasłem Zielone Konferencje to przewodnik, który będzie promował dobre praktyki w zakresie organizacji odpowiedzianych społecznie i „zielonych” konferencji. Pracują nad nim: prof. Natalia Bloch, dr Łukasz Kaczmarek i mgr Kamila Grześkowiak z IAiE - Konferencje zwykle kojarzą się z produkcją śmieci, byle jakimi gadżetami i niskiej jakości jedzeniem. Wcale nie musi tak być - przekonują autorzy projektu. I przywołują przykład organizowanego przez nich w 2019 roku światowego kongresu Międzynarodowej Unii Nauk Antropologicznych i Etnologicznych, podczas którego uczestnicy spotkania pili wodę z kranu, korzystali z transportu publicznego, a niezjedzone przez nich zestawy lunchowe trafiły do organizacji społecznych. Teraz zespół z Instytutu Antropologii i Etnologii chce te rozwiązania zaproponować innym organizatorom naukowych spotkań. - UAM wyznaczyłby nowe standardy organizacji konferencji, tak istotne w dobie narastającego kryzysu ekologicznego oraz społecznej misji uniwersytetu - zapowiadają autorzy zwycięskiego zgłoszenia.

Drugi projekt, PapieroEKOlogia + HydroDOSKONALENIE, to dzieło dra Pawła M. Owsiannego, mgr Iwony Kukowki, mgr inż. Magdaleny Ozgi, mgra Mateusza Gutowskiego, Tomasza Paliwody, Marty Miciak i Marty Piekuty z NI UAM w Pile. Dotyczy wdrożenia w społeczności akademickiej rozwiązań i praktyk oszczędnego i proekologicznego gospodarowania papierem, zracjonalizowania gospodarki wodnej oraz ograniczenia użytkowania jednorazowych opakowań plastikowych w Nadnoteckim Instytucie. Twórcy projektu planują przeprowadzić szkolenia dla studentów i kadry NI oraz społeczną kampanię informacyjną. Aby dać dobry przykład, dyrekcja Instytutu zdecydowała m.in., że po wyczerpaniu zapasów papieru i kopert białych, kolejne zakupy będą wyłącznie makulaturowe i szare. Ponadto, w Instytucie ma się pojawić podajnik na wodę z ujęciem z sieci wodociągowej, a podczas spotkań i wydarzeń organizowanych przez jednostkę serwowana będzie właśnie woda kranowa. Wypracowane dobre praktyki mają być szczegółowo opisane pod kątem możliwości ich wdrożenia w innych jednostkach UAM.

Na realizację swoich projektów zwycięzcy otrzymają równorzędne nagrody w wysokości
7 500 zł, ufundowane przez Santander Universidades.

Zielony Uniwersytet to projekt, w ramach którego uczelnia chroni i promuje bioróżnorodność, tereny zielone, wspiera projekty, które są przyjazne środowisku, promuje zdrowy tryb życia i odżywiania się, segregację odpadów, oszczędność zasobów. Na tegoroczny konkurs IDEAMU wpłynęło 11 zgłoszeń.

Widoczne są już efekty ubiegłorocznego IDEAMU – w Gnieźnie powstał “żywy” mural przedstawiający portret prof. Ludwiki Dobrzyńskiej-Rybickiej, a na terenie Kampusu Morasko stoją budki, domki i hotele wspomagające byt zwierząt związanych ze środowiskiem miejskim.

Fot. Zuzanna Kaczmarek

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048