Data publikacji w serwisie:

Instytucje międzynarodowe a dynamika współczesnych stosunków międzynarodowych

W dniach 8-9 listopada 2018 r. na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa odbędzie się VIII Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych (PTSM), stowarzyszenia naukowego reprezentującego badaczy tej dyscypliny. Powstało ono w 2009 roku w odpowiedzi na postulaty wspólnego działania wysuwane przez środowisko naukowe. Obecnie PTSM skupia ponad 450 członków zrzeszonych w dziewięciu oddziałach terenowych. Od 2016 roku, obok oddziałów regionalnych, członkowie stowarzyszenia współpracują również w ramach 24 sekcji naukowo-badawczych zrzeszających badaczy dzielących podobne zainteresowania naukowe. Od 2011 roku PTSM organizuje natomiast coroczne konwencje. Są one organizowane z jednej strony przez PTSM, z drugiej – przez ośrodki naukowe, których pracownicy są aktywnymi członkami oddziałów terenowych stowarzyszenia. Dotychczas odbyło się siedem Ogólnopolskich Konwencji PTSM, a ósma odbędzie się w Poznaniu. Jej temat przewodni to „Instytucje międzynarodowe a dynamika współczesnych stosunków międzynarodowych”.

Współorganizatorem Konwencji jest Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM: Wraz z Władzami Dziekańskimi WNPiD będzie nam niezmiernie miło gościć uczestników Konwencji. Cieszymy się, że zaszczyt organizacji przypadł nam w 100-lecie Uniwersytetu Poznańskiego oraz 10-lecie Wydziału. Cieszy nas również to, że spośród ośrodków akademickich, to właśnie Poznań – po raz pierwszy ponownie – organizuje takową Konwencję. W stolicy Wielkopolski odbyła się już bowiem I Ogólnopolska Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych pt. „Normy, wartości i instytucje we współczesnych stosunkach międzynarodowych” – mówi prof. UAM dr hab. Łukasz Donaj z tegoż Wydziału, przewodniczący poznańskiego oddziału PTSM. Organizatorzy informują, że tegoroczna konferencja zgromadzi około 200 osób, w tym 170 uczestników. Patronatu honorowego nad Konwencją udzielili m. in. Marszałek Województwa Wielopolskiego, Prezydent Miasta Poznania oraz JM Rektor UAM.

– Biorąc pod uwagę zainteresowania badawcze pracowników Wydziału oraz innych ośrodków naukowych z Wielkopolski, nasza obecność w ramach Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych jest wręcz nieodzowna. Poznański oddział powstał prawie dekadę temu i liczy obecnie kilkudziesięciu członków. Są oni zaangażowani w organizację czy współorganizację wielu konferencji krajowych i międzynarodowych (jak np. „Мегаполис – территория инноваций: политика, экономика, культура, репутационный капитал”, Moskwa 2014 czy „Przestrzeń kosmiczna w XXI wieku”, Poznań 2017) oraz aktywny udział w redagowaniu czasopism naukowych (takich jak np. Przegląd Strategiczny, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, Rocznik Integracji Europejskiej czy Przegląd Politologiczny)– dodaje prof. Donaj.

Co ważne, zainteresowania badawcze członków poznańskiego oddziału PTSM korespondują z wyzwaniem dydaktycznym, jakim jest kształcenie młodych ludzi. WNPiD od lat prowadzi – co warte podkreślenia: cieszące się powodzeniem – studia z zakresu stosunków międzynarodowych, zarówno na poziomie studiów licencjackich, jak i magisterskich. I, co jeszcze bardziej istotne: zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

– Jestem przekonany, że Konwencja będzie dla nas wszystkich kolejną dobrą okazją do spotkania i wymiany myśli, tak przecież potrzebnych dla należytego i prężnego rozwoju nauki. Zależy nam – poznańskiemu oddziałowi PTSM oraz Wydziałowi Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM – szczególnie na tym, by spotkanie w Poznaniu – w 100-lecie Uniwersytetu Poznańskiego oraz 10-lecie Wydziału – było okazją do pogłębiania współpracy pomiędzy przedstawicielami wszystkich ośrodków naukowych zajmujących się studiami międzynarodowymi– kończy prof. Donaj.

Dokumenty

Nazwa Data
Plik umieścił(a)
Pobierz plik
Program.pdf 7.11.2018 Przemysław Stanula
PDF
Pobierz PDF Program.pdf(3.7 MB)