Data publikacji w serwisie:

Instytut Historii Sztuki UAM będzie miał nową siedzibę w centrum miasta

W dniu 17.12.2020 rektorzy: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska oraz Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu prof. dr hab. Andrzej Tykarski zawarli przedwstępną umową sprzedaży na rzecz UAM nieruchomości przy ul. Wieniawskiego 3 leżącej w bezpośrednim sąsiedztwie Collegium Minus.

Przedmiotem transakcji jest działka o powierzchni 2468 m2 zabudowana budynkiem naukowo-dydaktycznym o powierzchni 957 m2, budynkiem „zwierzętarni" o powierzchni 117 m2 oraz dwoma budynkami gospodarczymi. UAM przejmie budynek w 2022 roku po uzyskaniu akceptacji umowy przez: Radę Uczelni Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej. Po kompleksowym remoncie, w budynku odbywać się będą zajęcia dla studentów Instytutu Historii Sztuki oraz będzie on siedzibą władz Wydziału Nauk o Sztuce.

- Cieszę się, że po latach starań pojawiła się możliwość stworzenia docelowej siedziby Instytutu Historii Sztuki w centrum Poznania. Jednostka ta od lat dopominała się nie tylko nowej siedziby, ale także tego by była ona zlokalizowana w zabytkowej części Poznania. Wydaje mi się, że nie ma bardziej godnego miejsca dla Instytutu jak w bezpośrednim sąsiedztwie rektoratu UAM i Auli Uniwersyteckiej – komentuje rektor UAM, prof. Bogumiła Kaniewska.

Kontakt