Data publikacji w serwisie:

Jeszcze kandydaci, niebawem studenci

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czeka z ofertą na tegorocznych kandydatów. 22 maja uczelnia organizuje Dzień Kandydata na UAM online, a wydarzeniu towarzyszyć będę zdalne prezentacje wydziałów, które zaplanowano na kwiecień i maj.

Podczas Dnia Kandydata i wydarzeń towarzyszących zainteresowani zyskają wiedzę na temat uczelni, rekrutacji na UAM czy proponowanych przez wydziały kierunków. Szczegóły wydarzenia, które odbędzie się na Facebooku, pojawią się niebawem.

Osoby, które już teraz chciałyby dowiedzieć się więcej o ofercie UAM mogą śledzić dedykowany im Blog Kandydata http://blogkandydata.amu.edu.pl/, zaglądać na www uczelni, gdzie przygotowano przewodnik po UAM https://tiny.pl/rnn76 czy zapoznać się z filmami i materiałami promocyjnymi przygotowanymi przez wydziały jak np. przez Wydział Socjologii https://tiny.pl/rnnrh czy Wydział Nauk o Sztuce https://wnos.amu.edu.pl/

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048