Data publikacji w serwisie:

Jubileusz prof. Jacka Gulińskiego

W piątek, 25 września, w Collegium Minus prof. Jacek Guliński świętował jubileusz 45-lecia pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i jednocześnie 70 urodziny. Jubilat został odznaczony medalem Homini Vere Academico.

Prof. Jacek Guliński, obecnie dyrektor Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM, to były prorektor UAM (2008-2012) oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2012-2014). Jest chemikiem, a także innowatorem, organizatorem, menadżerem i wizjonerem. Specjalizuje się w chemii krzemoorganicznej oraz zagadnieniach związanych z transferem innowacji i technologii, polityką naukową i innowacyjną, relacjami nauki z gospodarką oraz komercjalizacją wyników prac badawczych. Jest autorem i współautorem wielu monografii, publikacji naukowych oraz patentów i technologii.

Profesor przez całą swoją karierę zawodową podejmował nowe wyzwania i poszukiwał innowacyjnych rozwiązań. Twierdzi, że kluczem do sukcesu jest zespół zaangażowanych i kompetentnych ludzi, którzy z determinacją realizują wyznaczone cele. Za czasów sprawowania przez prof. Jacka Gulińskiego funkcji prorektora przygotowano strategię rozwoju UAM i jednocześnie wizję zmian administracyjnych w uniwersytecie.

Ambicją prof. Jacka Gulińskiego jest efektywne łączenie nauki z gospodarką. Będąc prezesem zarządu Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM aktywnie wspiera uczelnię w obszarze komercjalizacji, projektów badawczych oraz promowania przedsiębiorczości i innowacyjności.

Fot. Przemysław Stanula

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048