Data publikacji w serwisie:

Jubileusz prof. Jerzego Strzelczyka

- Okazja dla historyka jest rzeczą absolutnie kluczową - powiedział dziekan Wydziału Historii, prof. Józef Dobosz na spotkaniu w Gabinecie JMR prof. Bogumiły Kaniewskiej. Okazją, o której mówił prof. Dobosz, był jubileusz osiemdziesiątych urodzin prof. Jerzego Strzelczyka - emerytowanego profesora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, historyka-mediewisty, specjalizującego się w początkach państwa polskiego oraz państw barbarzyńskich na ziemiach dawnego Imperium Romanum.

Prof. Jerzy Strzelczyk został uhonorowany publikacją, którą stworzyli pracownicy Zakładu Historii Średniowiecznej - "Totius mundi philohistor". Jak mówili twórcy dzieła, publikacja jest "hołdem światowej mediewistyki, który został złożony znakomitemu uczonemu". Książka zawiera 54 teksty badaczek i badaczy z całego świata, które zostały zaprezentowane na 824 stronach. Postarano się w niej także zgromadzić pokaźną bibliografię prac prof. Jerzego Strzelczyka.

Pani Rektor, składając życzenia Jubilatowi, przypomniała: "Średniowiecze widzimy tak, dzięki Panu Profesorowi. To Pan otwiera nam oczy na rozmaite aspekty badań średniowiecza - jeszcze nie było feminizmu, a Pan Profesor już zajmował się kobietami w historii - i za to wszystko jesteśmy wdzięczni, a waga tej wdzięczności jest większa od tego pokaźnego tomu".

fot. Przemysław Stanula

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497