Data publikacji w serwisie:

Jubileusz prof. Tadeusza Buksińskiego

Prof.  Tadeusz Buksiński, emerytowany dyrektor Instytutu Filozofii UAM (obecnie Wydział Filozoficzny UAM), świętuje swoje 80-te urodziny. Jubilat jest osobą o wielu zasługach dla poznańskiego środowiska naukowego i ogromnym dorobku publikacyjnym.

Z okazji jubileuszu grono przyjaciół oraz wychowanków prof. Tadeusza Buksińskiego podjęło inicjatywę przygotowania pamiątkowego zbioru rozpraw. Jak napisali oni we wstępie do publikacji, Jubilatowi daleko do „zwyczajnego” filozofa: “Świadczą o tym chociażby wszechstronne zainteresowania naukowe Profesora i znaczące dokonania. Zasługi Profesora Tadeusza Buksińskiego dla rozwoju polskiej filozofii są doniosłe i nie sposób ich wyliczyć w całości. Jego osiągnięcia naukowe mają duże znaczenie nie tylko dla rozwoju filozofii, ale mają również doniosły walor praktyczny – są głęboko przemyślaną, a co najważniejsze, trafną odpowiedzią na problemy społeczne i wyzwania współczesności. Osiągnięcia naukowe Profesora obejmują szeroki zakres aktywności, w tym studia i wartościowe publikacje z zakresu metodologii historii, filozofii praktycznej, filozofii społecznej i politycznej, etyki życia publicznego, filozofii religii, czy też włączanie się w dyskusje z czołowymi filozofami zajmującymi się tymi zagadnieniami (…)”.

Dorobek naukowy prof. Tadeusza Buksińskiego obejmuje 200 prac autorskich i współautorskich. Jubilat wykształcił osiemnaścioro doktorek i doktorów.

Fot. Martyna Płaczek

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048