Data publikacji w serwisie:

Jubileusz prof. Waldemara Pfeiffera

Prof. Waldemar Pfeiffer z Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu świętuje 80 urodziny. Uroczystość, która odbyła się z tej okazji 28.11 w Collegium Novum, była jednocześnie zamknięciem Jubileuszowego Roku Ludwika Zabrockiego, którego wybitnym uczniem jest Jubilat.

Pośród dziedzin badań naukowych, którymi zajmuje się prof. Waldemar Pfeiffer, można wymienić takie tematy, jak: glottodydaktyka ogólna, język niemiecki jako język obcy, polityka językowa, teoria i praktyka preparacji i ewaluacji materiałów dydaktycznych, interkulturowa germanistyka i lingwistyka stosowana. Profesor jest autorem ponad 150 publikacji, w tym 14 książek, 30 podręczników (8 serii materiałów) do nauczania języka niemieckiego w szkolnictwie polskim, opracowania 3 niemieckich podręczników dla uczniów polskich, a także ponad 60 artykułów opublikowanych w renomowanych czasopismach i publikacjach w kraju i za granicą.

Uroczystości towarzyszył występ artystyczny dzieci, które zaprezentowały spektakl w języku niemieckim.

(ak)

Fot. Przemysław Stanula