Data publikacji w serwisie:

Katedra Jean Monnet zainaugurowała działalność na Wydziale Prawa i Administracji UAM

Dostęp i korzystanie z informacji w Internecie, to temat projektu dydaktyczno- naukowego, który realizować będzie nowo powstała na UAM Katedra Jean Monnet.  – To odpowiedź na społeczną potrzebę zrozumienia ram prawnych komunikacji online – mówi prof. Katarzyna Klafkowska - Waśniowska z Wydziału Prawa i Administracji, która pokieruje otwartą 19 października jednostką.

Projekt naukowy „Digital Single Market and the Free Flow of Information” współfinansowany jest ze środków Komisji Europejskiej. - Jego celem jest zbadanie ram prawnych i polityk unijnych dotyczących swobodnego przepływu informacji w kontekście jednolitego rynku cyfrowego - wyjaśnia prof. Katarzyna Klafkowska – Waśniowska. - Projekt odpowiada na potrzebę zwiększania świadomości społecznej odnośnie podstaw prawnych dotyczących dostępu do informacji i korzystania z niej w Internecie w kontekście transformacji cyfrowej. Priorytetem Katedry Jean Monnet jest popularyzacja wiedzy na temat jednolitego rynku cyfrowego poprzez edukację na poziomie uniwersyteckim oraz wspieranie badań oscylujących wokół gospodarczych aspektów jednolitego rynku oraz swobodnego przepływu informacji z perspektywy praw człowieka - dodaje naukowczyni.

Jean Monnet Chair to prestiżowy grant unijny przyznawany przez Agencję Wykonawczą Unii Europejskiej ds. Edukacji i Kultury (EACEA) profesorom uniwersyteckim na utworzenie katedry w dziedzinie studiów europejskich. Celem Katedr Jean Monnet jest podejmowanie szerokiej aktywności naukowo-badawczej poświęconej Unii Europejskiej, obejmującej w szczególności proponowanie oferty dydaktycznej, prowadzenie badań, wydawanie publikacji, organizowanie wydarzeń naukowych czy kierowanie inicjatyw popularyzatorskich.

W ramach projektu zaplanowano działalność dydaktyczną: wykłady kursowe i seminaria, kierowane do polskich i zagranicznych studentów i doktorantów. - Celem Katedry Jean Monnet jest również wyjście poza mury Uczelni, by zadedykować ciekawe inicjatywy edukacyjne uczniom szkół średnich i zainteresowanym członkom społeczeństwa w ramach Uniwersytetu Otwartego. Do dyskusji o prawnych ramach przepływu informacji w ramach jednolitego rynku cyfrowego zaproszeni zostaną eksperci z instytucji unijnych. Projekt kładzie również nacisk na wspieranie młodych naukowców i przewiduje spotkania studencko-doktoranckie w ramach, których będą oni mogli zaprezentować wyniki swoich badań - dodaje prof. Katarzyna Klafkowska – Waśniowska. Naukowcy z WPiA UAM planują także organizację webinarium młodych naukowców otwartego dla publiczności, opracowanie materiałów warsztatowych, w tym wideo-podcastów, oraz organizację międzynarodowej konferencji naukowej i przygotowanie e-booka.

Fot. Przemysław Stanula

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048