Data publikacji w serwisie:

Kierunek lekarski w Pile coraz bliżej

Trwają przygotowania do uruchomienia kierunku lekarskiego w Nadnoteckim Instytucie UAM w Pile. Jednym z podstawowych wymogów uzyskania zgody na prowadzenie takiego kierunku jest posiadanie zaplecza dydaktycznego, w tym prosektorium, zgodnego ze standardem kształcenia. 5 lipca podpisano umowę pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego a Szpitalem Specjalistycznym w Pile.

Sejmik Województwa Wielkopolskiego przegłosował dofinansowanie przekazania dotacji w kwocie 6 milionów zł z przeznaczeniem na budowę prosektorium wraz z elementami modernizacji części obecnej Patomorfologii Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica w ramach realizacji programu uruchomienia kierunku lekarskiego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – etap I.

5 lipca w Starostwie Powiatowym w Pile odbyła się konferencja oraz uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, który reprezentowali Jacek Bogusławski –  Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego i Katarzyna Kretkowska – Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego a Szpitalem Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica, którego przedstawicielem jest Wojciech Szafrański - Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Pile.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w trakcie konferencji reprezentowali prof. dr hab. Tadeusz Wallas, Prorektor ds. kadr i rozwoju oraz dr Paweł M. Owsianny, Dyrektor NI UAM w Pile, będący także Radnym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. W wydarzeniu brali udział również przedstawiciele władz samorządowych Rafał Zdzierela - starosta pilski i Beata Dudzińska – Prezydent Miasta Piły oraz dr inż. Piotr Głowski – Poseł na Sejm RP.

W nowym prosektorium oprócz nowoczesnego wyposażenia, do dyspozycji studentów kierunku lekarskiego będą także sale dydaktyczne połączone systemem informatycznym ze szpitalem, co pozwoli na oglądanie w czasie rzeczywistym przeprowadzanych zabiegów i operacji na szpitalnych blokach. Dodatkowo prosektorium będzie posiadało pomieszczenia do przeprowadzania badań patomorfologicznych i genetycznych. Uniwersytet w zakresie uruchomienia kierunku lekarskiego współpracuje ze wszystkimi szpitalami regionalnymi, Akademią Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile oraz starostwami i samorządem wojewódzkim.

Pierwszy nabór na kierunek lekarski w pilskiej filii UAM planowany jest na rok akademicki 2025/2026.

Fot. Paulina Michałek-Komorowska

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048