Data publikacji w serwisie:

Kilonia w Poznaniu, Poznań w Kilonii

7 listopada  w Poznaniu rozpoczynają się V Dni Kilonii. Wezmą w nich udział studenci, doktoranci i absolwenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu im. Christiana Albrechta w Kilonii. W planie oprócz wykładów m.in. w Collegium Geographicum, Collegium Biologicum czy Collegium Historicum  znalazł się także spacer po Poznaniu.

Współpraca UAM z Uniwersytetem im. Christiana Albrechta w Kilonii trwa już 34 lata. Umowę partnerską obie uczelnie podpisały w 1984 roku, a powstała ona na bazie wcześniejszych dwustronnych działań sięgających lat 70. XX wieku. – Systematycznie pogłębiające i poszerzające się formy współpracy już istniejącej oraz liczne nowe projekty czynią współpracę między naszymi uniwersytetami wyjątkową – mówi prof. Beata Mikołajczyk, Prorektor UAM ds. kształcenia. Jej efektem są właśnie „Dni Kilonii w Poznaniu” oraz „Dni Poznania w Kilonii”, organizowane od 2001 roku naprzemiennie w obu miastach, co dwa lata. W wydarzeniach biorą udział pracownicy naukowo-dydaktyczni obu uczelni, doktoranci oraz studenci. Odbywają się wykłady, dyskusje, warsztaty tematyczne oraz konferencje naukowe. Ważnym elementem tych spotkań są także imprezy kulturalne oraz sportowe. - „Dni Kilonii w Poznaniu” oraz „Dni Poznania w Kilonii” pozwalają na nawiązanie bezpośrednich relacji, bliższe poznanie się̨, na wzajemną informację o naszej działalności naukowej oraz ofercie dydaktycznej – dodaje prof. Mikołajczyk.  Dni Kilonii w Poznaniu potrwają do 9 listopada.

W ramach współpracy UAM i CAU zu Kiel pracownicy naukowi, doktoranci i studenci obu uczelni biorą udział w stażach naukowych, letnich kursach językowych, lektoratach języka polskiego oraz niemieckiego. W październiku 2012 r. został uruchomiony wspólny program studiów „Studia międzykulturowe: Polacy i Niemcy w Europie", utworzony z inicjatywy prof. Krzysztofa Trybusia z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM oraz prof. Michaela Düringa z Instytutu Slawistyki CAU w Kilonii. Funkcję koordynatora kierunku pełni dr Maciej Junkiert z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, natomiast ze strony uczelni kilońskiej koordynatorką jest Dr Rebekka Wilpert. W kwietniu 2018 r. podjęto decyzję o uruchomieniu programu wspólnych studiów z podwójnym dyplomem w zakresie ochrony środowiska. Warto dodać, że prof. Michael Düring otrzyma 8 listopada Medal Za Zasługi dla UAM.

Program wykładów, zajęć warsztatowych i konferencji tematycznych w ramach V Dni Kilonii w Poznaniu znajduje się w załączniku. (ak)

Dokumenty

Nazwa Data
Plik umieścił(a)
Pobierz plik
Dni_Kilonii.pdf 30.10.2018 Agnieszka Książkiewicz
PDF
Pobierz PDF Dni_Kilonii.pdf(195.0 KB)