Data publikacji w serwisie:

Kobiety do Poznania

W najbliższy czwartek i piątek na Wydziale Historii UAM odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kobiety do Poznania - Polki w świecie nauki”, organizowana przez doktorantki Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UAM. Głównym założeniem konferencji jest przybliżenie dziejów kobiet na polskich uczelniach.

W czwartek (16 listopada) uczestnicy i uczestniczki konferencji przedstawią referaty dotyczące życiorysów i problemów, z którymi borykały się naukowczynie na przestrzeni dziejów. W piątek odbędzie się seminarium dr hab. Dobrochny Kałwy (UW): Usłyszeć, zrozumieć, nie zawłaszczyć. O dylematach historyczki ludowej historii kobiet, a także wykład gościnny prof. UAM, dr hab. Sylwii Izabeli Schab o Ingebordze Stemann.

Program konferencji znajduje się w załączniku.

Dzień wcześniej, w środę, o godz. 12:30, w sali 1.63 na Wydziale Historii UAM odbędzie się także wykład otwarty prof. Dobrochny Kałwy: Herstoria to nie historia. Epistemologiczne konsekwencje konceptualizacji przeszłości z perspektywy płci, organizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne oddział w Poznaniu.

Dobrochna Kałwa – historyczka, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 2012 pracuje na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Naukowo zajmuje się kulturową historią kobiet, metodologią badań historycznych oraz historią mówioną. Członkini redakcji „Aspasia. The International Yearbook of Central, Eastern, and Southeastern European Women’s and Gender History”, „Women’s History Review”. Autorka i współautorka książek i artykułów naukowych, m.in. Kobieta aktywna w Polsce międzywojennej. Dylematy środowisk kobiecych, „Migration als Ressource: Zur Pendelmigration polnischer Frauen in Privathaushalte der Bundesrepublik”, „Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do czasów współczesnych”, „From mentalities to anthropological history. Theory and methods”.

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048