Data publikacji w serwisie:

Konkurs „Wybieram UAM” rozstrzygnięty

Uczestnicy drugiej edycji konkursu mieli za zadanie przedstawić w formie literackiej, plastycznej lub multimedialnej to, czym jest dla nich UAM, jakie mają wyobrażenia o naszym uniwersytecie i jakie wobec niego oczekiwania. Konkurs, zorganizowany przez Zespół UAM dla Najlepszych, skierowany jest do uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i szkół średnich.

Jury konkursu po burzliwych obradach postanowiło, że laureatami konkursu są:

  • w kategorii plastycznej Hanna Drobkiewicz z Piątkowskiej Szkoły Społecznej im. W. Błeńskiej,
  • w kategorii multimedialnej Maksymilian Świątkowski z V Liceum Ogólnokształcącego im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu.

Jury postanowiło także wyróżnić prace:

  • Sary Jańczak z 38 Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu (kategoria plastyczna),
  • Oktawii Sochy z V Liceum Ogólnokształcącego im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu (kategoria multimedialna).

Wręczenie nagród nastąpiło podczas EKOsztafety z UAM 16 czerwca na uniwersyteckim stadionie lekkoatletycznym.

Wszystkim uczestniczkom i uczestnikom konkursu dziękujemy i serdecznie gratulujemy laureatce i laureatowi!

Na ilustracjach poniżej:

  1. Praca konkursowa Hanny Drobkiewicz
  2. Praca konkursowa Sary Jańczak